SVOJO PAMET UPORABLJAJMO PAMETNO IN POŠTENO

Uporabite svojo pamet v pravi smeri in si olajšajte življenje
Uporabite svojo pamet v pravi smeri in si olajšajte življenje

Uporabite svojo pamet v pravi smeri in si olajšajte življenje

Predviden čas branja: 4 minutes

Veliko možnost uveljavljanja samega sebe, tako pred seboj kakor pred drugimi ljudmi, nam daje naša inteligenca. Omogoča nam, da si pridobimo znanje na raznih področjih dejavnosti in ustvarjalnosti; omogoča nam, da smo umsko uspešni pri delu, da se strokovno izpopolnjujemo, da uspešno rešujemo različne življenjske naloge in probleme ter da sploh pametno ravnamo v slehernem položaju, v katerem se znajdemo. Inteligenca nas spodbuja k ustvarjalnosti, tako v poklicnem delu, kot v dejavnosti, ki jo imamo za konjička.

Inteligenca je človekova lastnost, ki mu nudi zelo veliko možnosti, da doživlja vrednost svoje osebnosti, da se uveljavi v okolju in si pridobi ugled ali  družbeni  položaj, ki si ga želi.

Če se imamo radi, si prizadevamo čimbolj izkoristiti svojo inteligenco. Zato se vse življenje učimo, ne samo zato, da bi napredovali v stroki, v kateri delamo, temveč tudi zato, da si bomo večali splošno izobrazbo, da si bomo s tem širili duhovno obzorje in bogatili miselni zaklad. Če je človek pameten, bo uporabljal inteligenco, da bo vsaj malo ustvarjalen tam, kjer ima priložnost za to. Ustvarjalen pa ne bo zato, da bi več zaslužil ali zato, da bi čim več ljudi zvedelo zanj in ga imelo za slavnega, ampak predvsem zato, da bi bil čim bolj zadovoljen sam s seboj.

Uporabite svojo pamet v pravi smeri in si olajšajte življenje

Pameten človek s hkrati trudi, da si s pomočjo inteligence pridobi čim stvarnejše stališče do vseh življenjskih pojavov in vprašanj, s katerimi se srečuje. Prizadeva si čim bolj spoznavati svoje resnične potrebe in vedno sprevideti prave motive svojih dejanj. Inteligenca nam pomaga, da spoznamo zgradbo svoje osebnosti, da si ne bomo lagali in se skrivali za raznimi samoprevarami pred resnico o sebi.

Če tako uporabimo svoje umske sposobnosti, ravnamo sebi v prid, konstruktivno in pošteno, tako do sebe kot do okolja.

Žal pa nekateri pogosto zanemarjajo svojo inteligenco, ne izkoriščajo vseh njenih možnosti, ne trudijo se pridobiti znanja, kolikor bi ga lahko obvladali, ne uporabljajo razuma v vseh okoliščinah. Zaradi tega v življenju ne dosežejo tistega, kar si želijo in bi lahko dosegli, glede na svoje umske sposobnosti. Tudi svojih problemov ne rešujejo zmeraj pametno. Zato so pogosto nezadovoljni s seboj in razočarani nad življenjem.

Veliko ljudi zlorabi svojo inteligenco.

Uporabite svojo pamet v pravi smeri in si olajšajte življenje

Kadar nimajo poguma, da bi si priznali kakšno resnico o sebi, ki jim je neprijetna, ker je črna pika na njihovi podobi, ki so si jo narisali, se pogosto trudijo ubraniti se pred neprijetnim spoznanjem s tako imenovanim obrambnim mehanizmom v podzavesti. Pravzaprav gre za samoprevaro. Človek pri tem rad uporabi racionalizacijo. To je prizadevanje, da si racionalno pojasni kako svoje dejanje, tako da bo sprejemljivo zanj in za okolje, zlasti z moralnega stališča, čeprav ima to dejanje popolnoma drugačne motive. Čim inteligentnejši je takšen človek, tem bolj prepričljiva bo racionalizacija njegovega ravnanja.

Primeri racionalizacije, s katerimi se človek slepi, da bi se izognil realnemu reševanju kake življenjske težave. Toda racionalizacija je nezanesljiva tolažba, v tem je podobna alkoholu. Kakor pijača pomaga človeku, da le za kratek čas pozabi na skrbi, težave, neuspehe, tako se tudi racionalizacija kmalu razblini, ker se človek ne more slepiti v nedogled. Ko pa spozna neprijetno resnico o sebi, je še bolj nesrečen, kot takrat, ko je od nje pobegnil v racionalizacijo.