PRAVI POMEN ISKRENE LJUBEZNI

Pravi pomen iskrene ljubezni
Pravi pomen iskrene ljubezni

Poznate pravi pomen iskrene ljubezni?

Predviden čas branja: 4 minutes

Vsak od nas je bitje, ki se sooča z bogastvom raznolikosti, ki obstaja na tem svetu. Vsak od nas ima kriterije, po katerih si razlaga in presoja ljudi, ki jih srečuje. Prav tako ima vsak od nas tudi svoj sistem vrednot, po katerih si razlaga in presoja ljudi, ki jih srečuje. To pomeni, da izpostavljamo do vseh ljudi, ki jih srečujemo , nujno neki odnos, ki je lahko nevtralen, pozitiven ali negativen. Toda samo na nekatere od teh se odzivamo čustveno ali imamo do njih afektiven odnos. 

Same ljubezni si ni mogoče neposredno zamisliti, ker ni predmet, bitje ali območje, temveč funkcija živega bitja.

V resničnosti ne obstaja nekakšna ljubezen, temveč samo živo bitje, ki ljubi in ki je ljubljeno. Zato mora vsaka predstava o ljubezni vsebovati tri pomembne prvine: predstave o pravem partnerju, subjektovo predstavo o sebi in predstavo o sebi in predstavo o pravem odnosu, ki se vzpostavlja med subjektom in objektom ljubezni. Ko neko osebo vprašamo, kako si predstavlja idealno ali pravo ljubezen, pogosto dobimo nepopolne odgovore o vsebini njene predstave o ljubezni.

Pravi pomen iskrene ljubezni

Nekateri bodo opisovali pravega partnerja, drugi idealen odnos, tretji pa svoje notranje stanje in svoje doživljanje v zamišljenem odnosu.

Tisti, ki trdijo, da ni nobene podobnosti med njihovimi bivšimi partnerji, so v veliki zmoti. Vedno obstaja podobnost. Vprašanje je samo, ali je očitna ali pa skrita in abstraktna. Ker partnerjev ne izbiramo na slepo, temveč glede na določene svoje kriterije in vrednote, je prav izbor objektov ljubezni odraz teh kriterijev in vrednot. To pomeni, da naši notranji kriteriji določajo, katere osebe so nam lahko všeč, katere lahko vzljubimo in v katere se lahko zaljubimo.

Če nekdo izbere partnerja, ki nima nobene podobnosti s prejšnjimi partnerji, je to znak spremembe kriterijev in vrednot, na osnovi katerih se partner izbira.

Toda idealen tip partnerja princ ali princesa je samo del celotne predstave o idealni ljubezni, katere drugi dve prvini nista tako očitni, zato se izmikata vidnemu. Tisti, ki čakajo, da najdejo svojega idealnega partnerja imajo pogosto težave s tistim delom svoje osebnosti, ki ga imenujejo idealni Jaz. Na podoben način imajo tudi tisti, ki ne iščejo idealnega, temveč pravega partnerja, neki svoj prav tako želeni pravi Jaz. Nekatere osebe lahko jasno opredelijo želeno spremembo, ko najdejo pravega partnerja, bodo prenehale biti negativne in postale pozitivne ali začele delati kaj pozitivnega.

Pravi pomen iskrene ljubezni

To je fantazija oseb, ki so v položaju življenjskih poražencev in ji verjamejo, da ima resnična ljubezen moč popolne transformacije njihove osebnosti.

Tako čakajo pravega partnerja in pravo ljubezen, da bi dosegle tisto, kar že zdaj želijo in za kar verjamejo, da brez ljubezni ne morejo doseči, ker nimajo motiva, moči, smisla, ali volje. Včasih je pravi odnos tako določen in razčlenjen z veliko natančnostjo, vse do najmanjših podrobnosti, ne le v smislu obseganja različnih življenjskih vidikov, temveč tudi v smislu časa do konca življenja, da pomeni pravi mali ljubezenski scenarij ali roman.

To je posebno povezano z romantično ljubeznijo, saj je ta tudi dobila ime po ljubezni, ki so jo opisovali romani. Fantazija o pravem odnosu izvira iz tistih slojev psihe kot fantazije o pravem partnerju in o želenem Jazu. In šele skupaj z njimi kaže na psihološki pomen predstave o pravi ljubezni za dano osebo in njen življenjski scenarij.