KO SE NAPAK ZAVEDAMO, LAHKO MARSIKAJ SPREMENIMO

Priznajte si, da se tudi sami motite in se prenehajte vrteti v začaranem krogu svojih starih napak in navideznih sprememb
Unsplash.com

Priznajte si, da se tudi sami motite in se prenehajte vrteti v začaranem krogu svojih starih napak in navideznih sprememb

Predviden čas branja: 4 minute

Ljudje smo smešna bitja. Vsakogar okrog sebe radi prepričujemo, da smo dovzetni za spremembe in nove poglede, po drugi strani pa zelo neradi priznamo zmote in napake, kar je popolnoma nezdružljivo. Če imamo res vedno prav, čemu potem potrebujemo spremembe, nova znanja in vidike? S svojim odnosom dajemo občutek, da vemo prav vse. Takšen odnos do življenja in ljudi je lahko velika ovira pri osvobajanju. Stopnja osvobojenosti je odvisna od tega, v kolikšni meri smo se pripravljeni na novo naučiti nekaterih stvari. To seveda vključuje tudi samo priznanje zmote. Pozitivna sprememba je rezultat radovednega učenja, ki prinaša nova spoznanja.

Osebnostni napredek se zgodi, ko napako odkrijemo, si priznamo, da gre za napako in jo razumsko popravimo.

In točno to popravljanje je bistveno za napredek. Sprememba sama po sebi nima nikakršne vrednosti, če temelji na nerazumskih vzgibih po kakovostnejšem življenju. Če se novega načina obnašanja in razmišljanja ter novih prepričanj naučite in z njimi prekrijete stare, ne boste  postali drugačen človek, vaše življenje pa zato nič bolj svobodno. Popravljanje napak pomeni, da se zavedate neustreznosti ali celo škodljivosti svojega obnašanja, razmišljanja in prepričanj.

Priznajte si, da se tudi sami motite in se prenehajte vrteti v začaranem krogu svojih starih napak in navideznih sprememb

In šele ko se napake zavedate, lahko vzorec spremenite.

Takšne vrste sprememba je edina prava naložba v osebnostno rast. Tako kot mlado drevo ne more zrasti v senci starejšega, večjega drevesa, tudi osebnostna rast ni mogoča, če se spremembe dogajajo v senci starih prepričanj.  Na tem mestu ugotovimo, da pregovor, Na napakah se učimo v celoti drži. Kolikor se boste naučili, pa je odvisno od tega, kako odkriti boste do sebe.

Vse, kar zavrača pozitivno spremembo, lahko imenujemo domišljavost lažnega jaza. Ta rad misli, da je nezmotljiv in nepremagljiv ter da se mu ni treba spreminjati zato, ker želijo popraviti svoje napake oziroma pomanjkljivosti. Nihče ni nezmotljiv. Priznajte si, da se tudi sami motite in se prenehajte vrteti v začaranem krogu svojih starih napak in navideznih sprememb, ki vaše življenje le še bolj zapletajo.

Ko težavo dopuščate, poskrbite, da se stanje, ki je po naravi začasno, sprevrže v dolgotrajen in nevzdržen položaj.

Priznajte si, da se tudi sami motite in se prenehajte vrteti v začaranem krogu svojih starih napak in navideznih sprememb

Z napakami iz preteklosti vas ne povezuje nikakršna nerazdružljiva vez, zaradi katere bi morali iste napake ponavljati vedno znova. Lažni jaz pa hoče prav to. Zato vam v težkih trenutkih ponuja na videz varno pribežališče, in se kaj kmalu izkaže za kačje gnezdo. Najljubša rešilna splava lažnega jaza sta občutek krivde in strah. Pravzaprav sta to rešilna splava za lažni jaz, ne za vas. Če se v obupu povzpnete na katerega od njiju, ne boste nič bliže rešitvi svojih težav, lažnemu jazu pa boste na njegovo neizmerno veselje podaljšali življenje.

Vsaka notranja bolečina in vsaka čustvena težava je posledica pomanjkljivega razumevanja celotnega položaja.

Treba je gledati celoto, da bi razumeli sporočilo. Če težavo zanikate in niste pripravljeni priznati svojih napak, se boste še naprej vrteli v krogu nekje ob vznožju gore. Pomembno je, da ničesar ne skrivate sami pred seboj. Ker težave in njihove  rešitve nastopajo skupaj, je nujno, da opredelite težavo, če bi radi našli rešitev. Večkrat se spomnite na naslednje besede; odkrivanje in odpravljanje lastnih napak nikoli ni užitek, življenje brez odkrivanja in odpravljanja napak pa je ena sama velika bolečina.