KAKO POMEMBNE SO OSNOVNE ČLOVEŠKE POTREBE?

Najbolj osnovne človeške potrebe in njihov pomen
Najbolj osnovne človeške potrebe in njihov pomen

Najbolj osnovne človeške potrebe in njihov pomen

Predviden čas branja: 4 minutes

Ko sebi izkazujemo ljubezen, kakršno smo si tako močno želeli od drugih, se je najpomembnejše naučiti, kako pravilno zadostiti svojim potrebam. Ne glede na raso, spol, kraj rojstva ali način naše vzgoje imamo vsi osnovne potrebe. Beseda potreba meri na to, da nečesa nimamo, zato je ni ravno priporočljivo uporabljati. Večini beseda želja pomeni nekaj želenega, a brez česar lahko živimo. V resnici pa brez svojih želja prav tako ne moremo živeti, zato so tudi naše želje potrebe.

Naša sreča je odvisna od naše sposobnosti, da zadostimo svojim potrebam in da to storimo zdravo.

Ker sebe dojemamo kot nezmožne zdravega zadoščanja tem potrebam, ustvarjamo vrsto ljubezni, ki se ji reče boleča navezanost in katere sestavni del je upor. To nas ovira pri oblikovanju pristnejše oblike ljubezni, ki je brezpogojna in brez boleče navezanosti. V našem sporazumevalnem jeziku smo prisiljeni cel spekter različnih stanj, ki se nanašajo na naš odnos do drugih, zaobjeti z isto besedo, ki je ljubezen. Tako velikim različnim stanjem pravimo ljubezen, ki pa ni brezpogojna in splošna. Pomembno je, da se zavedate, da ni vse, kar se prišteva k ljubezni, dejansko ljubezen.  

Najbolj osnovne človeške potrebe in njihov pomen

GOTOVOST

…je naša najosnovnejša potreba, ki jo lahko prištevamo med preživitvene. Predstavlja našo potrebo po prepričanosti, da se lahko izognemo bolečini in dosežemo zadovoljstvo. Je potreba po varnosti, stabilnosti, udobju in neomejenih virih, na katere se lahko zanesemo. Pozitivno prizadevanje za gotovost vključuje ustvarjanje zdravih navad, zgraditev sistema prepričanj, ki nam je v korist, izbiro partnerjev, ki krepijo naš občutek varnosti, in vztrajanje pri doslednosti v našem življenju.  

RAZNOLIKOST

…je potreba po spremembi, izzivu, vznemirljivosti in stimulaciji. Do raznolikosti vodi veliko učinkovitih in zabavnih poti. Lahko se podamo v učenje česa novega.  

LJUBEZEN

…v smislu naših osnovnih potreb je ljubezen potrebna po povezavi z drugimi. Je potreba po občutku, da smo del nečesa. Je potreba po občutku pripadanja, potreba po enosti in potreba po tem, da smo ljubljeni, ter ljubimo druge. Sem spada tudi naša potreba po bližini. Na zdrav način pridemo do ljubezni z zaupnostjo, bližino, odprtostjo in razvijanjem sočutja.  

POMEMBNOST

…naše iskanje pomembnosti ima opraviti z dejstvom, da potrebujemo cilj, težo in smisel. Je potreba po tem, da smo posebni in vredni pozornosti. Pogosto temu rečeno potreba po spoštovanju. Med zdravimi potmi do pomembnosti je izoblikovanje pozitivne samopodobe, postavljanje svoje edinstvenosti na ogled svetu in doseganje zastavljenih ciljev.  

Najbolj osnovne človeške potrebe in njihov pomen

RAST

…je potreba po razširjanju in razvijanju. Želimo priti do izpolnitve in se samouresničevati. To zdravo storimo tako, da se lotimo zdravih podvigov, se učimo novih stvari, izboljšujemo svojo trenutno situacijo in hodimo po sledi svojih želja. Do svojih težav lahko pristopate tako, da to koristi vaši rasti, ki jo lahko spodbujate tudi s poslušanjem drugih, potem pa iz pogovorov izluščite to, kar vam je v pomoč. 

PRISPEVEK

…želja po prispevku predstavlja človekovo potrebo prispevati k temu, kar je onkraj nas. Gre za potrebo predajanja in zagotavljanja nečesa, kar ima vrednost navzven, za druge ljudi, svet in celoten univerzum. Na zdrav način potrebi zadostimo tako, da opravljamo dobra dela ali postanemo del nečesa, v kar verjamemo.  

Postavite svoje talente na ogled in podajte roko drugim, saj to dobro dene. Izoblikujte si navdihujočo vizijo za izboljšanje sveta in ukrepajte na njeni podlagi. Osredotočajte se na rešitve in se zavzemajte na cilje, ki pripomorejo k rešitvam. Dajajte drugim zgolj zato, ker vas to osrečuje. Po nezdravi poti za doseganje potrebe po prispevanju stopamo, če so naša dejanja proti nam samim ali svetu negativno uperjena, če se osredotočamo zgolj na težave in podpiramo cilje, ki z nasiljem, prepiri in podobnim ravnanjem ohranjajo težave pri življenju.