IZKORISTITE ŽIVLJENJE, SAJ JE SAMO ENO

Izkoristite svoje življenje, saj je samo eno!
Izkoristite svoje življenje, saj je samo eno!

Izkoristite svoje življenje, saj je samo eno!

Predviden čas branja: 4 minutes

Imamo le eno življenje. Nimamo razloga za upanje, da se bomo še enkrat rodili, nemara v lepšem okolju, kot živimo na tem našem planetu, ali med bitji, ki niso sposobna biti hudobna in kruta, kakor so nekateri ljudje v današnjem času. Zato izkoristimo to življenje, ki nam je na voljo, kolikor koli je to odvisno od nas samih. Izkoristimo ga tako, da bomo vedno imeli občutek, da živimo popolno življenje, da dobivamo od njega vse, kar nam lahko ponudi.

Žal nimamo vedno možnosti živeti tako, kakor si želimo, oziroma tako, da bi se popolnoma uveljavili, da bi doživeli izkoriščenost vseh svojih sposobnosti in zadovoljenost vseh svojih resničnih potreb.

Ovire takšnemu življenju, ki bi nam dalo priložnost za popolno razvijanje in čim večje bogatenje naše osebnosti ter za doživljanje vsega svojega potenciala, so različne. Deloma izhajajo iz okolja, v katerem živimo, deloma pa iz nas samih. Nihče ne more izbrati ne časa ne prostora v katerem se bo rodil. To je prva nesvoboda, kajti so od časa in prostora zelo odvisni civilizacijski in kulturni dejavniki, ki bistveno vplivajo na posameznikov telesni in duševni razvoj ali na oblikovanje njegove osebnosti.

Izkoristite svoje življenje, saj je samo eno!

Nihče ne more izbrati tudi staršev, ki ga bodo rodili.

Ti ljudje mu bodo podarili dedno osnovo njegovega, razvoja in oblikovanja, gensko snov, ki se ne da spremeniti. Toda ta bo precej vplivala na njegove telesne in duševne sposobnosti. Vedno je treba upoštevati dejstvo, da nas starši vzgajajo na določen način, vsadijo nam določena stališča do življenja, dajejo nam zgled obnašanja, zlasti do drugih ljudi. Vse to vpliva v precejšnji meri na oblikovanje mlade osebnosti, zato je še en dejavnik, ki ji omejuje možnost res svobodnega razvoja.

Ljudje se pogosto bojujemo za svobodo, politično, gospodarsko, miselno, redko pa se zavedamo, da je to le zunanja svoboda, ki nam ne jamči notranje svobode. Toda samo notranja, osebna, psihična svoboda je resnična svoboda, ki nam omogoča, da živimo srečno. Odvisna je od tistega res svobodnega dela naše osebnosti, od našega ustvarjalnega jaza. Ta lahko izkoristi do skrajne možnosti vse zdrave lastnosti, ki jih imamo, in vse spodbudne dejavnike v življenjskem okolju, ki nam nudijo možnost čim popolnejšega osebnega razvoja.

Ustvarjalni jaz nam hkrati daje moč, da se upremo raznim slabim vplivom okolja, da se otresemo predsodkov in nezdravih stališč do življenja in ljudi, ki nam jih je vsilila napačna vzgoja.

Izkoristite svoje življenje, saj je samo eno!

Ta del naše osebnosti nam omogoča, da sami sebe oblikujemo, kolikor je le mogoče v okviru dejavnikov osebne nesvobode. Moč ustvarjalnega jaza temelji na samozavesti, na upoštevanju svojih resničnih potreb in ljubezni do lastne narave. Uporabimo svoje ustvarjalne moči, da damo življenju vsebino, ki nas bo naredila srečne, seveda, kolikor je to le odvisno od nas samih. Ne iščimo sreče zunaj sebe v gmotnih dobrinah, v slavi, v oblasti nad ljudmi, iščimo jo predvsem v sebi.

Iščimo jo v sposobnosti, da venomer bogatimo svojo osebnost čustveno in umsko, iščimo jo v kakršni koli ustvarjalnosti, odvisno od naših sposobnosti in nagnjenj, iščimo jo v doživljanju lepote, kjer koli se nam nudi priložnost za to, iščimo jo predvsem v ljubezni, v možnosti, da jo dajemo in sprejemamo. Če hočemo biti res srečni, iskanje vir tega v spoštovanju do sebe in zadovoljstvu s seboj, ne delajmo drugih odgovorne za svoje življenje, marveč samo sebe.