TISTO, KAR VESTE, VAS NE MORE PUSTITI NA CEDILU

Pomembno je, da negujete kar veste in ne dvomite
Pomembno je, da negujete kar veste in ne dvomite

Pomembno je, da negujete kar veste in ne dvomite

Predviden čas branja: 4 minutes

Če zmorete jasno razlikovati med tem, kar veste, in tem, kar domnevate, boste spregledali, kako odločilno vlogo igra v vašem življenju dvom. Rezultat prizadevanj za jasno razpoznavo med obojim je premik, v katerem domneve preidejo v vednost. Mnenja vam posredujejo drugi. Vednost prihaja iz vas samih. Ves vaš spisek mnenj so vam posredovali ljudje, ki so prišli v vaše življenje prav zavoljo tega. Ko se boste poglobili v vsa svoja prepričanja in se začeli z njimi ukvarjati, si predstavljajte sebe kot gobo, ki je nekoč vsrkala prepričanja drugih in jih potem proglasila za svoja.

Mnenja vas bodo v stiski pustila na cedilu.

Spoznanja vas nikdar ne pustijo na cedilu. Kadar imate o nečem določeno mnenje, ki pa ni trdno spoznanje, je z mnenjem povezan dvom. Ta dvom tiči nekje globoko, v skritem kotu vašega srca. Čeprav skrit, obstaja v obliki misli, ki bo šinila na plan v hipu, ko boste hoteli to prepričanje preizkusiti v praksi. Če vaše prepričanje temelji zgolj na tujih trditvah, kaj je resnično, vas bo takšno prepričanje najverjetneje pustilo na cedilu, ko boste postavljeni pred kakšno veliko preizkušnjo.

Pomembno je, da negujete kar veste in ne dvomite

Tisto, kar veste, vas ne more pustiti na cedilu. Nikdar in nikoli.

Vse, kar zatrdno veste, je uskladiščeno na območju telesa, celo če se je sprva porodilo v umu. Kadar nekaj veste, je to del vašega bitja, ki je nastal v umu, vendar je zdaj neločljivi del vas samih. To, kar veste z neomahljivo trdnostjo, je vgrajeno v vaše celice. Tako globoko je zasidrano v vas, da je del vašega celičnega sistema. Nekaj, v kar ste nekoč verjeli, ker ste najprej od nekoga povzeli, se je sedaj preobrazilo v vednost. Vse vaše telesne zmožnosti so se začele kot prepričanje in se zatem preoblikovale v trdna znanja.

Verjetno gojite kakšno prepričanje, o katerem menite, da je vednost. Sem sodijo prepričanja, ki so tako močno zakoreninjena, da učinkujejo kot vednost. Nekatera od teh ustaljenih mnenj ocenjujete za vednosti, a v resnici niso to. Lahko nemara menite, da nimate umetniškega daru, vendar nekje globoko v vaši zavesti tiči drobcen dvom, ali bi se to tudi dejansko potrdilo, če bi se zadevi posvetili na nov način. Kadar nekaj veste, preide v vašo telesno realnost in učinkuje v vseh okoliščinah. Kadar neko reč zgolj domnevate, naj bo negativna ali pozitivna, se je drži prav majcen dvom, ki se prelevi v resničnost.

Pomembno je, da negujete kar veste in ne dvomite

Prepričanja so umska. Vrednosti so telesne, čeprav se porodijo v umu.

Prepričanja omejujejo. Vednosti vam dajejo moč. Ker vam prepričanja naprtijo drugi, so to dobesedno vzgibi drugih, ki delujejo v vas. V vašem vsakdanjem življenju zato prepričanja ne odzvanjajo pristno. Venomer navzoča senca dvoma, ali prepričanja veljajo tudi za vse, celo če so bila še za vaše prednike nespodbitna, vas največkrat utesnjujejo. Vaše misli ustvarjajo vašo stvarnost. Vsako misel, ki ji je primešan dvom, občutite kot jarem.

To, kar zatrdno veste, pa vam omogoča, da se vzpenjate na vse višje ravni zavedanja. Kadar vaše srce ve, da je nekaj prav, in mu sledite, takrat napredujete in rastete. Notranja vednost vam omogoči, da napravite korak, ki bi se mu izognili, če bi poslušali le svoj razum. Obstaja vaš telesni jaz, ki ima znanje, in obstaja to, kar je vednost. Najpomembnejše pa je, da obstaja nekdo, ki ima vednost. On je vaša prava identiteta.