POIŠČITE NOTRANJE RAVNOVESJE

Kako poiskati notranje ravnovesje?
Kako poiskati notranje ravnovesje?

Kako poiskati notranje ravnovesje?

Predviden čas branja: 4 minutes

Notranje ravnovesje je več kot vedrina; ravno slednja je izpolnjena z močnim notranjim življenjem. Zaradi tega vi, ko ste v ravnovesju, ne občutite le popolnega miru, temveč se istočasno počutite tudi izjemno močne. In popolnoma naravno je, da se ko ste v ravnovesju, počutite izjemno močni. Ker kot takšni zadržite vse energije znotraj vašega sistema, kaj drugega enostavno ni mogoče. To dejstvo nam nudi preprosto metodo za preverbo, ali smo v stanju ravnovesja ali ne, in ki nam bo, če je to seveda potrebno, omogočila zadevo v trenutku popraviti.

Ker je naš cilj zadržati celotno energijo, ki se ustvari v sistemu, znotraj telesa, se bo nujno naučiti veščine zadrževanja energije, dokler takšno stanje zadrževanja ne postane podzavestno.

Ko skušate zadržati energijo znotraj telesa, se bodo rezultati vaših dejavnosti, če bodo vaše misli posvečene umirjenosti vsakega posamičnega dela vaše osebnosti, znatno povečali. Mislite z vsakim vlaknom vašega bitja. Predstavljajte si umirjenost, kako zadržujete svojo moč, mislite na stanje ravnovesja. Ko se boste vsega tega popolnoma zavedali, bo to postalo del vaše celotne osebnosti in ne le vašega miselnega sveta. Na takšen način lahko nekdo razvije močan um.

Posledično se v vas prebudi genij.

Kako poiskati notranje ravnovesje?

Z izražanjem globoke in umirjene misli v celotni osebnosti, medtem ko skušate energijo, ki jo vaše telo ustvarja, zadržati znotraj vas, lahko dosežete troje; proces zadrževanja energije, znotraj telesa, se bo dodobra razvil, vaše mišljenje boste naučili misliti na celotno vašo osebnost, in vaš um si bo pridobil zavesten nadzor nad energijo kateregakoli dela vašega organizma.

Da bi se naučili razmišljati podzavestno, osredotočite svojo pozornost na bistvo vašega osebnega življenja.

Skušajte zavestno občutiti samo bistvo vašega razmišljanja. Že na tak način miselno zaobjeti celoten um bo ustvaril tisto, čemur bi lahko rekli notranja aktivnost, globoko občutenje resničnega življenja. To je nadvse pomembno , ker je ravno resnična živost, umirjenost, moč in nepremagljivost življenja tisto, kar predstavlja same temelje ravnovesja. Ko začnemo razmišljati podzavestno, bodo tudi naše predstave postale veliko bolj aktivne, kar pa je nekaj, s čimer je treba zelo skrbno ravnati, ker je proces predstavljanja pri nas sam po sebi ustvarjalen in ustvarjeno uporablja njegovo energijo.

Da bi svojo domišljijo uporabili konstruktivno, si raje sebe v smislih predstavljajte kot tistega, v kar se želite urejeno razviti ali izpopolniti.

Kako poiskati notranje ravnovesje?

Predstavljajte si vse svoje zmožnosti in talente, in to v idealnem in popolnem pomenu teh besed; v mislih si ustvarite obsežnejše, veličastnejše in boljše karkoli od tega, kar že zdaj obstaja v vašem življenju. Na tak način bo vaša energija usmerjena v spodbujanje vašega napredka, rasti in razvoja.

V zadovoljstvo je dobro vedeti, da njegova energija deluje na takšen za večino neobičajen način, ker bolj kot napredujemo, širšega življenjskega področja se bomo lahko zavedali; in bolj kot se slednjega zavemo, več življenja in moči s tem pridobimo. Zaradi tega pomeni svojo energijo uporabljati za rast in napredek našo energijo množiti. Zakonitost pri tem pravi naslednje; Tistemu, ki ima, naj bo dano; to zakonitost je treba razumeti v celoti, če naj spoznamo, da zavestno imamo le tisto, kar zavestno uporabljamo.