MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE V IZOGIB KONFLIKTOM

Nerazumevanje in konflikt sta dva popolnoma ločena pojma
Nerazumevanje in konflikt sta dva popolnoma ločena pojma

Nerazumevanje in konflikt sta dva popolnoma ločena pojma

Predviden čas branja: 4 minutes

Medsebojno razumevanje je vsekakor zelo pomemben vidik kvalitetnega odnosa ljubezni. Torej pomeni nekoga razumeti, poznati ga v njegovem sistemu doživljanja sebe in drugih. Oseba, ki o obstoju ali odsotnosti razumevanja med seboj in drugo osebo sklepa na osnovi tega, ali je ali ni v konfliktu, nima dobre definicije razumevanja. Nerazumevanje in konflikt sta dva popolnoma ločena pojma: lahko razumemo nekoga, s katerim smo v konfliktu, kot tudi lahko ne razumemo nekoga, s komer nismo v konfliktu.

Medsebojno razumevanje nikakor ne izključuje medsebojnega konflikta.

Osebi, ki sta v konfliktu, se lahko medsebojno ne razumeta, kot se lahko tudi medsebojno razumeta.  Razumeti nekoga, ki nekaj zahteva, je to, da razumemo tako njegove argumente in razloge, kot tudi način razmišljanja, ki je privedel do takšne njegove zahteve. Osebe, ki mešajo konflikt z nerazumevanjem, imajo navadno eno od naslednjih dveh napačnih definicij razumevanja: Drugi me razume, kadar sprejema tisto, kar zastopam. Drugi me razume, kadar misli enako kakor jaz.

V prvem primeru partner napačno izenačuje razumevanje s sprejemanjem.

Nerazumevanje in konflikt sta dva popolnoma ločena pojma

Lahko razumemo, kaj nekdo želi in zakaj to želi, vendar obenem ne sprejemamo te njegove želje. Razumevanje ne izključuje konflikta. Kadar se dva ki se ljubita žolčno prepirata, lahko vsak od njiju razume stališče drugega, vendar, čeprav razume to stališče, se z njim ne strinja. Medsebojno se dobro razumeta vsak ve, kaj drugi misli, želi, čuti, namerava in zakaj je tako, vendar ostaja v konfliktu, ker tega, kar razumeta, ne odobravata. Logika tega prekrivanja sprejemanja z razumevanjem je naslednja; Drugi ne sprejema mojega mnenja, zato ker ga ni razumel. Ko ga bo dovolj razumel, ga bo vsekakor sprejel.

Zato mu moram še enkrat pojasniti svoje mnenje, da ga bo končno razumel.

Tisto, kar manjka tej logiki, je spoznanje, da lahko drugi odlično razume določeno mnenje, pa se vseeno ne strinja z njim. Tisto, kar se navadno imenuje prerekanje ali, če je intenzivnejše, prepir, ima lahko različen pomen. Dva se lahko prepirata, tako kadar se razumeta kot kadar se ne razumeta. Če je cilj prerekanja medsebojno razumevanje, potem se imenuje pojasnjevanje. Če pa je cilj, da se drugemu vsili svoje mnenje, se imenuje prepričevanje ali prepiranje. Po drugi strani je prerekanje samo eden od načinov izražanja konflikta, ker se lahko konflikt izrazi tudi kot umikanje vase, od minimalnega pa vse do popolnega ignoriranja.

Ignoriranje je enako kot zavračanje, je prekinitev odnosa in umik čustvenih investicij, zato mnogi ljudje lažje prenesejo prepir kot pa ignoriranje.

Nerazumevanje in konflikt sta dva popolnoma ločena pojma

Par, ki nikoli ni v konfliktu, je to lahko dosegel na dva načina; bodisi da partnerja od samega spoznanja idealno ustrezata drug drugemu bodisi da se en partner nenehno prilagaja drugemu. Pomembno je, da so osebe, ki stopajo v odnos ljubezni, res to, kar so. S tem bo vsekakor prišlo do konfliktov v pomembnih vprašanjih skupnega življenja, toda šele ko se konflikti izrazijo, jih je mogoče rešiti. Konflikt je res tveganje za odnos, ker lahko pripelje do prekinitve, vendar je tudi osnovno načelo rasti in razvoja, zato je treba razlikovati sam konflikt od načina njegovega razreševanja.

Uspešni pari imajo konfliktne situacije, vendar imajo tudi dober način njihovega razreševanja. Glavna lastnost uspešnih parov je, da nastopa konfliktov ne povezujejo z neobstojem ljubezni. Prav tako je vsak konflikt preizkušnja za odnos in z vsakim prebrodenim konfliktom je odnos dobil dodatno potrdilo moči, smisla in vrednosti.