Elementi in njihova povezava s prostorom in časom

Ko so ljudje začeli ugotavljati medsebojna razmerja v naravi, je nastala teorija petih elementov ali silnic.

1. element = VODA – zima je na severu, v zimi ( mraz, sneg, led )
2. element = OGENJ – jug, poletje, toplota
3. element = LES – ( ali veter ) sta povezana z vzhodom in pomladjo, rastjo, očiščenjem, rojstvom dneva, rastlin…in sploh začetkom vsega novega
4. element = KOVINA – zahod, jesen, hlad, simbolizira pogrezanje v sen, upadanje moči, odmiranje, uničenje
5. element = ZEMLJA – center, tla

Takoj za spoznanjem, da je svet mogoče opredeliti s pomočjo petih elementov, so stari modrijani teorijo razširili na vse stvari, ki nas obdajajo. Ugotovili so, da ima vsak element povezavo v prostoru in času.

Če vseh pet elementov deluje harmonično, je rast bujna in so sadovi obilni.
Teorija petih elementov se je ukvarjala najprej predvsem z materialnimi zgledi, šele kasneje je postala precej bolj abstraktna.

V teh pet elementov so poskušali zajeti čim več stvari, pojavov in pojmov.

Ugotovili so tudi, da elementi vplivajo drug na drugega, da delujejo po ustaljenih menjavah in da je vsaka motnja privede do nesreče. S simboli so zapisali prve, osnovne spremembe in tako so nastali prvi mistični diagrami.

Za spoznanje temeljnih zakonitosti sreče oziroma nesreče, je zanimiv predvsem tisti del teorije, ki govori o medsebojnem delovanju petih elementov ali silnic:

» Dostojanstvenosti vladarja v pravem trenutku sledi deževje, pravilnosti sonce, inteligenci toplota, premišljenosti hlad, modrosti veter. »

Če vseh pet elementov deluje harmonično, je rast bujna in so sadovi obilni. Prav tako je sreča mogoča le ob harmoničnem delovanju vseh elementov. Sicer se v takšni ali drugačni obliki pojavi nesreča. Teorija petih elementov se je ukvarjala najprej predvsem z materialnimi zgledi, šele kasneje je postala precej bolj abstraktna.

Elementi se rojevajo drug iz drugega v točno določenem zaporedju:
Kovina ustvari vodo, ki vlada zimi, voda ustvari les, ki vlada pomladi, les ustvari ogenj, ki vlada poletju, ogenj ustvari zemljo, ki ki vlada sredini, zemlja ustvari kovino, ki vlada jeseni. Tako se je teorija petih elementov iz stoletja v stoletje izpopolnjevala, vzporedno z njo pa tudi teorija o temeljnih življenjskih silah jin in jang, ki teh pet elementov sestavljata.