KAKO NEGATIVNA DOŽIVETJA SPREMENIMO V POZITIVNE IZKUŠNJE?

Kako negativna doživetja spremenimo v pozitivne izkušnje?
Kako negativna doživetja spremenimo v pozitivne izkušnje?

Kako negativna doživetja spremenimo v pozitivne izkušnje?

Predviden čas branja: 3 minutes

Živimo v času konfliktov. Na radio in televiziji, na delovnem področju, v odnosih, med generacijami, povsod naletimo na konflikte. To nas lahko potre ali v nas poraja dvome v smisel ali namen življenja. Konflikti spadajo tudi k ustvarjalnim življenjskim dogodkom.

Kako negativna doživetja spremenimo v pozitivne izkušnje?

Vedeti moramo, da lahko negativna doživetja spremenimo v pozitivne izkušnje.

To sicer ne pomeni, da moramo konflikte izzivati, da bi bili produktivni. Toda njihovo pravilno vrednotenje nas lahko oblikuje v mojstra življenjske umetnosti, če si to res želimo. Vsi spoznavamo, da v življenju stvari ne potekajo vedno tako, kot smo si želeli in načrtovali. So trenutki ko naletimo na odpor, ko se znajdemo pred zidom.

Človek, s katerim nas vežeta ljubezen in prijateljstvo, ravna povsem drugače, kot smo pričakovali.

Predpostavljeni nas užali, razočara in razjezi. Vse to nas globoko prizadene. Partner nas preseneča s svojimi življenjskimi predstavami, ki se od naših precej razlikujejo. Noče več poslušati naših nasvetov. Postanemo zbegani, dvomimo vase in se ne znajdemo več. Ne moremo in tudi nismo pripravljeni razumeti, da smo se lahko zmotili in da se razmišljanja drugih tako razlikujejo od naših. Toda, če se poglobimo vase in razmislimo o stvareh brez egocentričnih pritožb in samopomilovanja ugotovimo, da so konflikti nujni in neizbežni.

Kako negativna doživetja spremenimo v pozitivne izkušnje?

Mnogi konflikt se v življenju pojavljajo zato, ker ostajajo naše osnovne potrebe in hrepenenja zatrta in nezadovoljena.

K temu veliko prispeva manipulativno tržno gospodarstvo. Naša pričakovanja do vsakdanjega življenja, nenehni pogled na tisto, kar drugi imajo, sami pa ne, povzročajo potrtost in nejevoljo. Nastale frustracije lahko pripišemo samo samim sebi. Bolj ko se viša naš življenjski standard, večja je tudi nevarnost za nastanek frustracij. Več ko imamo, več pričakujemo od življenja.

Vprašanje, kako se lahko izognemo razočaranjem, ni vezano samo na naš življenjski standard.

Vključeno je v naš celotni duhovni razvoj. V večji meri želimo razvijati in uresničevati svojo osebnost, pri čemer si prizadevamo za duhovno neodvisnost od zunanjih dejavnikov in pritiskov. Žal se to dogaja tudi na račun drugih.

V prizadevanju po uspehu pozabljamo na možnost, da bi težave premagovali mirno in modro.

Strpnost do drugih izginja, naraščata agresija in nezadovoljstvo. Kako naj bi ob teh mračnih napovedih našli pot k sreči? Ponovno moramo odkriti pomen zaupnega odnosa s sočlovekom. Razumeti in dopuščati moramo njegova občutja in mu stati ob strani, ko nas potrebuje. Pogovarjajmo se z njim o svojih skrbeh, stiskah, težavah in tega ne doživljajmo kot razkrivanje slabosti.

Kako negativna doživetja spremenimo v pozitivne izkušnje?

Ko smo utrujeni, pustimo, da nas potolaži, in se pri tem ne počutimo, kot da smo izgubili obraz.

Strpen, skladen odnos, v katerem lahko vsak pokaže svoje močne in šibke strani, brez posledic za svoj ugled, je danes pomembnejši kot kdaj koli prej. Nagnjenost k negativnemu presojanju stvari je nevarna in vodi k osamljenost.

V medsebojnih odnosih si moramo prizadevati za pravičnost in obzirnost. Pri tem ne smemo pozabiti na veselje in humor, ki sta najpomembnejši pogoj duševnega zdravja. Če se ne znamo nasmejati sebi, postajamo otopeli in neobčutljivi. Smeh in veselje sta zdravilo za dušo in prispevata k pozitivnemu odnosu do vsakdanjega življenja.