ALI STE SPOSOBNI BITI ČUSTVENO NAKLONJENI?

Vas spremlja v življenju čustvena naklonjenost?
Vas spremlja v življenju čustvena naklonjenost?

Vas spremlja v življenju čustvena naklonjenost?

Predviden čas branja 4 minute

Ko ste z ljudmi, ki so še vedno žrtve čustvene programiranosti,  je pomembno, da se naučite občutiti njihove težave z ljubečo naklonjenostjo, ne da bi se pustili čustveno vanje ujeti. Kadar se sočutite z njihovimi težavami, brez besed oddajate vibracije, Da vem, Počutite se tako, kar je razumljivo, toda skušajte uvideti, da je vse to igra. Življenje vedno vsebuje tudi tigre in glede njih pač storimo, kar zmoremo. Toda poskušajte nabrati tudi jagode. Zmeraj jih je dovolj, da lahko v polnosti izkusimo svojo sedanjost, če le ne namenjamo vse pozornosti tigrom.

Sočutenje pomeni, da ste dojemljivi za dvojnost in ločenost, ki se porajata v ljudeh, ker ne sprejmejo določene okoliščine, vendar bodite pozorni na to, da se ne zapletete v njihovo bridko dramo.

Pomeni tudi spregledati, da lahko za druge storite največ, če ostanete v njihovem trpljenju uravnoteženi, pozorni in naklonjeni, ter upati, da bodo sprejeli sporočilo, ki jim ga ponuja življenje. Čutenje pomeni, da ljubite in služite iz čistega prostora ljubezni, in ne iz prisile ali krivde. Ne poklanjajte daril, ki si jih ne morete čustveno privoščiti.

To ustvarja obveznosti in odtujuje.

Vas spremlja v življenju čustvena naklonjenost?

S psihološkega vidika si ne morete privoščiti, da bi dajali tako pomoč, in prejemnik si ne more privoščiti, da bi jo sprejel. Cena v obliki tako nastale osebne razdalje je previsoka, na primer če dajete, da bi se izognili občutku krivde ali iz motiva ;moral bi, moram;. Če pomagate iz občutka obveznosti ali dolžnosti, boste opazili, da zamerite osebi, ki je potrebovala vašo pomoč.

Ti negativni občutki vas utegnejo ovirati v dojemljivosti za njene resnične potrebe in preprečiti ravnanje, ki bi bilo zares koristno. Zelo pogosto je že samo vaša navzočnost s pozornim poslušanjem boljša pomoč kot katerikoli nasvet. Ko lahko nekomu pomagamo z občutkom naklonjenosti in enosti, počnemo to preprosto zato, ker se ob tem dobro počutimo. Kadar čutimo naklonjenost z drugim človekom, ni dajalca niti prejemnika; obstajava le midva, roki, ki umivata druga drugo.

Ljubeča energija se svobodno giblje med nama.

Vas spremlja v življenju čustvena naklonjenost?

Največ, kar lahko storite za druge, je, da sami ostanete vedri in ljubeče pozorni. Nikakor ne prejmite vloge statista v njihovi življenjski drami, pa če igrajo še tako tragično vlogo. Odigrati jo morajo sami. Morebiti so si jo izbrali zavestno ali nezavedno, ker so z njo pač povezani. Najbolje jim lahko pomagate tako, da se čustveno ne zapletate v godljo, ki jo jemljejo tako zelo resno. Zakon višje zavesti kaže na to, da je treba brezpogojno ljubiti vsakogar, tudi sebe.

Ko boste do vse več ljudi čutili brezpogojno ljubezen, se boste zavedali številnih melodram, ki jih tako vztrajno preigravamo.

Spoznali boste, da v resnici ne moremo imeti dovolj časa in energije, da bi ljubili vsakogar, ki ga srečamo, če bi se na kopico problemov, ki jih ljudje ustvarjajo v življenju, odzivali s krvavečim srcem. Življenje se odvija najbolj gladko, kadar s pozornostjo služimo in oddajamo ljubečo energijo, vendar ne iz motivov nižje zavesti, ampak iz zavedanja, da vam je življenje podarilo to energijo in je prav, da jo prepuščamo naprej.

Ko postajamo zavestnejši, se ta  energija povečuje. V stanju čustvenega nemira energijsko krepimo slabe vzorce soljudi, ki so prav tako ujeti na nižjih ravneh zavesti. V njih se zrcali naša napetost ter jih ovira za dojemljivost in sposobnost razumevanja. Morda vam z igro moči uspe doseči, da se nekaj zgodi, toda vsi udeleženi se bodo ob tem slabo počutili. Posledice vašega ravnanja pa utegnejo povzročiti konflikte večjih razsežnosti. 

Preberite tudi KAKO ČUTI ON IN KAKO ČUTI ONA? in ŽENSKE ZODIAKA, KI JIM JE ČUJEČNOST ZELO BLIZU