POSTAVITE SEBE IN SVOJE PRIORITETE NA PRVO MESTO

Znate postaviti sebe in svoje prioritete na prvo mesto?
Znate postaviti sebe in svoje prioritete na prvo mesto?

Znate postaviti sebe in svoje prioritete na prvo mesto?

Predviden čas branja: 4 minutes

Če se želite imeti radi, vam mora biti mar za svoje počutje in počutje vam mora postati najpomembnejša stvar v vašem življenju. To vam bo omogočilo iti v smeri svoje radosti, ne glede na tveganja, za katera mislite, da so pred vami. Tisti, ki imajo radi sebe, si za svoj najpomembnejši cilj izberejo srečo. Vedo, da je vse ostalo šele na drugem mestu. Zavedajo se, da edina motivacija za kar koli, kar kdor koli stori v tem življenju, je prepričanje, da mu bo to dejanje izboljšalo počutje in ga privedlo k sreči.

Da bi res dojeli to pomembno sporočilo, moramo razumeti pojem motivacije.

Večina nas je prepričanih, da sebe in druge najlažje motiviramo z zunanjo, od nas ločeno motivacijo. Z zunanjo motivacijo mislimo zunanje nagrade, kot je denar. Nagrade nas začasno osrečijo in zato, kako ironično samo da bi bili srečni, smo zunanje motivirani opustiti svoje zadovoljstvo v zameno za nagrade, ki nam jo nudijo odrasli okoli nas. Kot otroci postanemo zunanje motivirani iskati zunanje nagrade kot je odobravanje in se izogibati kaznim. Čeprav je bila takšna odločitev v otroštvu zelo pametna, kar se tiče samoohranitve, pa nam ni prinesla prave sreče.

Znate postaviti sebe in svoje prioritete na prvo mesto?

Pravega, notranjega zadovoljstva ne moremo najti, če sledimo takemu modelu.

Na mestu tega se počutimo prazne, saj nimamo nobene lastne notranje motivacije in nobenega notranjega veselja. Zunaj sebe iščemo stvari, s katerimi si prizadevamo zapolniti praznino v sebi. Kot odrasli se zavoljo nagrad v obliki plače znajdemo v službah, ki jih sovražimo. Ostajamo v ne zadovoljujočih razmerjih, ker se želimo izogniti neodobravanju, ki bi ga bili deležni od drugih, če bi katero od takšnih razmerij propadlo. Znajdemo se sredi nenehnega pehanja za uspehom zaradi obljube nekakšne nagrade na koncu, in ne, ker bi nas to pehanje osrečevalo.

Vse to je stvar zunanjih spodbud.

Znate postaviti sebe in svoje prioritete na prvo mesto?

Do sebe moramo biti popolnoma odkriti glede tega, kaj nas v resnici spodbuja in motivira. Če želite živeti tako, da ves čas poskušate z zunanjimi nadomestili zapolniti praznino znotraj sebe, ali pa želite živeti, ne da bi se ta praznina sploh pojavila ker se ravnate po tem, kar vas navdaja z veseljem in osebnim zadovoljstvom. Upoštevajmo, da si vsi želimo življenje brez praznine. Vsi se rodimo z notranjo motivacijo. V naši naravi je želja, da usmerjamo svoje življenje, se učimo in ustvarjamo nove stvari ter da v prizadevanju za izboljšave najdemo smisel. To je naša prava narava, saj zaradi takšna delovanja občutimo srečo. Takšna delovanje je samo svoja notranja nagrada.  

Ljubezen do sebe se začenja z odločitvijo, da živite za svojo lastno, individualno srečo. Sreča in ljubezen nista omejeni dobrini. Neskončno ju je. Osrečevanje sebe in ljubezen do sebe ne pomenita, da s tem nekomu drugemu odjedate srečo. Nikogar ne boste prizadeli, če bo sreča vaša glavna skrb, temveč se bo sreča pretakala po vas in luč vaše sreče bo kot svetilnik iz teme povedla tiste, ki živijo v njej. Z jasnostjo svojega zgleda boste še drugim pokazali, kako naj najdejo svojo srečo. Tako prava ljubezen do sebe, prihaja na krilih spoznanja. Vsakršna želja, ki ni želja po sreči, se porodi iz vašega razmišljanja o tem, kako mislite, da boste dosegli srečo. Tako preprosto je to.