UČINKOVITE SPRETNOSTI KOMUNIKACIJE

Najprej razumi, šele nato si prizadevaj, da boš razumljen.
Najprej razumi, šele nato si prizadevaj, da boš razumljen.

Najprej razumi, šele nato si prizadevaj, da boš razumljen.

Predviden čas branja 4 minute

Učinkovita komunikacija lahko prepreči in zmanjša stres. Odprta, iskrena in skrbna komunikacija ustvarja ozračje za zadovoljevanje naše osnovne potrebe po izražanju. Sogovorniku dokazujete, da je vreden vašega časa in pozornosti. Vsak posameznik je sam odgovoren za učinkovito komunikacijo. Če pripovedujete ali poslušate, morate vedeti, da si oba sogovornika delita odgovornost za končno sporočilo. Komunikacija vključuje željo po razumevanju drugega. Razumevanje je zlato pravilo učinkovite komunikacije. Razumevanje drugih zahteva čas in je naporno. Včasih se nam zdi, da ne moremo sedeti in poslušati.

Vendar pa nesporazumi in prizadeta čustva zahtevajo veliko več časa.

Ko si vzamete čas in poslušate sogovornika, ima ta občutek, da ga razumete. Sporočite mu, da vam je mar zanj, da spoštujete njegova čustva, cenite njegovo prijateljstvo. Vaši otroci, zakonski partnerji in sodelavci porabijo veliko napora in energije. Ko jim ponudite te občutke, vedo, da jih razumete. Spoznajo, da njihov trud ni bil zaman.

Najprej razumi, šele nato si prizadevaj, da boš razumljen.

Pri tem upoštevajte tri osnovna pravila.

ROKAŽITE EMPATIJO. Vaš vpliv na sogovornika in prepričevanje bosta uspešna, če bo sogovornik začutil, da ga razumete in cenite in skrbite za njegovo in za svojo korist. Ko vaš sogovornik govori, molčite in poslušajte. Nestrpno čakanje na besedo ni vljudno. Včasih morate preseči lastno mnenje in stvari sprejeti s perspektive drugega. Ko je sogovornik jezen, razočaran in pod stresom, vaše besede le redko pozitivno vplivajo nanj.

EMPATIČNO POSLUŠANJE. To pomeni poslušati tako, da bo drugi govoril in govoriti tako, da bo drugi poslušal. Z očmi in srcem sprejemajte sogovornikova čustva, ne poslušajte samo z ušesi. Empatija ne pomeni, da čutite prav tako kot sogovornik, ampak da ste pripravljeni gledati z njegovega zornega kota. Ve, da ga boste slišali in upoštevali njegova dejanja in besede. In tudi vi boste vplivali na odločitve drugih, saj bodo čutili, da lahko vplivajo na vas.

BODITE PRISTNI. Ko poskušate razumeti stališče svojega sogovornika, morate izraziti svoje videnje njegovega problema. Svoje občutke izrazite preprosto. Vaše besede naj izražajo vašo osebnost. Ne ponujajte rešitev in predlogov.

Najprej razumi, šele nato si prizadevaj, da boš razumljen.

Iskreno poslušanje omogočajo trije koraki

  • PONOVITE POVEDANO. Ponavljanje, pa naj se zdi še tako nesmiselno, sogovorniku pokaže, da ste ga slišali. Morda se bo ob vašem ponavljanju končno slišal tudi sam.
  • ODSEVAJTE ČUSTVA. Zrcaljenje čustev kaže, da poslušamo tudi s svojimi očmi, da želimo ujeti naravo in intenzivnost sogovornikovih čustev. Sogovornik bo morda veliko več kot z besedami povedal z izrazom obraza ali s tonom glasu.
  • KOMBINIRAJTE POVZEMANJE VSEBINE IN ODSEVANJE ČUSTEV. Tukaj ne gre za strinjanje ali nestrinjanje, ampak za izkazovanje razumevanja in občutenja sogovornikove stiske. Če je obema govorcema vsebina povedanega jasna, zrcaljenje ni potrebno, tudi dobrohotne ali žaljive besede so odveč.

AKTIVNO POSLUŠANJE

Poslušanje je spretnost. Poznate vsaj nekaj poslušalcev? Nekateri ne govorijo veliko, redko povedo svoje mnenje, vendar pa zato še niso dobri poslušalci. Sposobnost učinkovitega aktivnega poslušanja močno vpliva na naše medosebne odnose. Spretnost poslušanja imajo zlasti v stresnih situacijah veliko prednosti. Poslušanje omogoča učenje. Poslušanje pomaga pri reševanju problemov. Poslušanje nam da čas za razmislek. Poslušanje poveča naše samozaupanje. Poslušanje omogoča nastajanje novih idej.