ŽELITE IZVEDETI VEČ O SEBI S POMOČJO ASTROLOŠKE ANALIZE?

Astrologija je preučevanje gibanj in relativnih položajev nebesnih teles, v smislu razkrivanja informacij o poglavitnih človeških lastnostih in dogodkih. Svoje korenine ima v koledarskih sistemih. Uporabljajo se za napovedovanje sezonskih premikov in za interpretiranje nebesnih ciklov kot znakov božanskih komunikacij.

Beseda astrologija je sestavljena iz dveh besed: aster, ki pomeni v grščini zvezdo, ter logos, ki predstavlja smisel ali vedo. Astrologija je torej nauk o zvezdah in simbolizira njihov vpliv na človeka, ter druga živa in neživa bitja, kamor spadajo naravne sile.

V njej se skriva obilna psihološka zakladnica mitoloških, arhetipskih idej in pomenov. Zajemajo samo jedro delovanja človeškega psihološkega sistema, ki odraža prostranstva človekovih notranjih doživljanj in dimenzij. Zlasti duševni in psihološki del.

Zgodovina astrologije in njen pomen

Zahodna astrologija je eden najstarejših astroloških sistemov, ki je še vedno v uporabi. Korenine ima v Mezopotamiji, od koder se je razširila na staro Grčijo, Rim, arabski svet in sčasoma v srednjo in zahodno Evropo.

Sodobna zahodna astrologija je pogosto povezana s sistemi horoskopov. Le ti razlagajo vidike osebnosti osebe in napovedujejo pomembne dogodke v življenju. Dogodki temeljijo na stališčih planetov in povezav med njimi.

V večini svoje zgodovine se je astrologija štela za znanstveno tradicijo in je bila prisotna v akademskih krogih, pogosto v tesni povezavi z astronomijo, alkimijo, meteorologijo in medicino. Prisotna je bila tudi na področju politike in omenjena v različnih literarnih delih, od Dante Alighieri, William Shakespeareja in Calderón de la Barca.

Globlji pomen astrološke analize

Astrologija je veda, ki zna v položaju planetov poiskati ključ za analizo, vzroke in odgovore. Zanimanje zanjo se je nadaljevalo skozi vse čase. Tudi danes je razširjeno prepričanje, da astrološki znak v katerem je nekdo rojen, vpliva na osebnost posameznika.

Astrologija je orodje, s katerim dobimo s pomočjo aspektov med planeti vpogled v določene lastnosti in situacije. Glede na to, da oseba ve, zahvaljujoč svoji astrološki analizi, katere njej dane življenjske okvirje mora sprejeti. Spozna tudi na katere lahko sama vpliva, s tem lahko zelo dvigne kvaliteto svojega življenja.

Ta način delovanja vas uči mnogih tehnik. Kako ne trošite energije brezmiselno poskušajoč dobiti stvari, ki vam niso dane. Spreminjati stvari, ki so nespremenljive. Pomaga vam obrniti situacije sebi v prid. Vendar se lahko sami dogodki tretje vrste, ki se zdijo neodpravljivi, izkusijo na različne načine.

Odvisne so od tega, kako uporabljamo in sprejemamo življenjske situacije in kako se na njih odzovemo. Le to zavisi od vsakega posameznika osebno, saj le on sam odloča, kako jih bo sprejemal in odreagiral, ko se v njih znajde.

Astrologija nam torej prikaže kako naj usmerimo svoje življenjsko krmilo, kam naj vlagamo energijo. Uči nas kako nadzorujemo disciplino in nas usmerja v izboljšanje karakternih potez. Ukvarja se z raziskovanjem svojega jaza in iskanjem smisla v svetu.

“Izmeri kar je izmerljivo in ustvari izmerljivo v tistem, kar ni.” – Galileo Galilei

Interpretacija astrološke analize in njen pomen

Interpretacija je način psihoterapije, saj posameznik z branjem in razlago astrološke karte spoznava vedno nove mišljenjske vzorce. Vsrkava jih vase in se z delom na sebi, ki je pomemben življenjski proces, vse bolj individualizira.

Pomaga posamezniku, da se zbudi iz otopelosti in začne spoznavati kaj dela narobe v svojem življenju. Zodiakalnim znamenjem, planetom ali razdaljam med planeti astrologija pripisuje raziskovalne namene v njihovih neskončnih kombinacijah.

Temelji na številnih logičnih predpostavkah, s katerimi želi raziskati človekovo psihološko stanje. Sistem astrologije deluje kot matematična formula ali matrika, ki vsebuje določene zakonitosti in pravila. Predstavlja nekakšen žarek upanja ter indikator možnosti, ki vam jih podaja življenje.

Astrološka analiza, Ascendent in descendent, pomembni točki astrologije

Dvanajst predelov neba, razdelimo s pomočjo ekliptike na zodiakalna znamenja. Horizont in obzorje poimenujemo točki, kjer se navidezno stikata nebo in Zemlja. Vzhodna točka je Ascendent, njej nasprotna zahodna, pa je Descendent.

Povezana sta s horizontalno osjo, katera deli karto na južno in severno polovico. Predstavljata prvi dve kardinalni točki horoskopa. Drugi dve točki pa sta MC, sredina neba, kjer je Sonce v svojem vzponu, točka kolmuniacije. IC, ki predstavlja najnižjo točko neba, oz. severno točko. Opoldne, kjerkoli na Zemlji se nahajamo, je Sonce točno na MC. Ob polnoči pa točno na IC.

Povezuje ju linija, oziroma poldnevniška os, ki razdeli karto na vzhodno in zahodno polovico. Štiri kardinalne omenjene točke delijo karto na štiri dele. Z delitvijo teh štirih delov in dodatno delitvijo na tri dele dobimo dvanajst astroloških hiš. Vrh 7. Hiše predstavlja Descendent. Nasproti je vrh 1. Hiše Ascendent. Vrh 4. Hiše pa predstavlja IC.

Astrološka analiza in planeti
Tabela hitrost planetov, Astrološka analiza

Astrološka analiza in planeti

V astrološkem sistemu je prisotnih devet planetov, Planetoid Kiron in severni ter južni Lunin vozel. Merkur in Venera spadata v skupino inferiornih planetov glede na položaj v sončnem sistemu. To pomeni, da sta notranja planeta, ker se njuna orbita nahaja znotraj zemlje.

Ostali planeti, pri katerih je orbita večja od Zemljine in so bolj oddaljeni od Sonca, pa se označujejo kot superiorni planeti. Če upoštevamo astrologijo, je vrstni red planetov sledeč: Sonce, Luna, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Uran, Neptun in Pluton so Generacijski planeti. Gibajo se zelo počasi in se več časa nahajajo v enakem znamenju.

Direktno in retrogradno gibanje planetov

Način gibanja planetov je lahko direkten, ki je običajno pozitiven, ter retrograden. Retrogradno gibanje je označeno z R. Običajno prinaša razne preizkušnje in morebitne zaplete, ki nas kasneje vodijo k lažjemu odločanju. Za retrogradne planete je značilno obžalovanje. Spremljajo ga tudi zastoji in negativne situacije.

Astrološka analiza, hiše v astrologiji in njihov pomen

V natalni karti je 12 hiš, ki predstavljajo 12 različnih področij vašega življenja. Hiše so tretji gradnik astrologije, ki mu je, da pridete do določenih odgovorov, smotrno nameniti pozornost. Astrologi povezujejo simboliko hiše in planeta in naravo znamenja, v katerem se nahaja planet. V hišah so običajno planeti razporejeni razpršeno.

Natalna karta je stanje planetov ob našem rojstvu, ki nas vodijo v življenju vsak s svojo zgodbo, na določenih področjih.

Dopolnjujejo se z raznimi aspekti, ki nam pričarajo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo.

Da boste dobili boljšo predstavo, kaj določeni planeti pomenijo v vaši natalni karti, jo naročite, saj vam nudi prebujen vpogled v vašo dušo.

Astrološka analiza.
V knjigi osebni horoskop boste izvedeli, kje se je ob rojstvu nahajala vaša luna.

Popularne veje astrologije so: Horarna astrologija, Hermetična astrologija, Znanstvena astrologija, Psihološka astrologija.

Kitajska astrologija, Natalna astrologija, Zahodna astrologija, Perzijska in islamska astrologija, Keltska astrologija, Azteška astrologija, Babilonska astrologija, Egipčanska astrologija, Astrologija Majev.

Hebrejska astrologija, Medicinska astrologija, Tibetanska astrologija, Finančna astrologija, Psihološka astrologija – dognanja Freudove in Jungove psihologije, Astrologija sončevega znamenja.