POVEŽITE SE S SVOJIM TELESOM IN GA OBČUTITE

Globoko poženite svoje korenine in se povežite s svojim telesom
Globoko poženite svoje korenine in se povežite s svojim telesom

Globoko poženite svoje korenine in se povežite s svojim telesom

Predviden čas branja: 4 minutes

Bistveno je, da ste stalno povezani s svojim notranjim telesom, da ga ves čas dobro občutite. To občutje se bo naglo poglabljalo in preobrazilo vse vaše življenje. Čim več zavesti boste namenjali notranjemu telesu, tem višja bo njegova nihajna frekvenca. Na tej višji energijski ravni vam negativnost ne more več do živega, zdaj pritegujte k sebi nove okoliščine, ki odražajo to višjo frekvenco. Če mu boste namenjali dovolj pozornosti, se boste počasi ustalili v sedanjem trenutku.

Ne boste se več zgubljali v zunanjem svetu in ne boste se več zgubljali v svojem umu.

Misli in čustva, strahovi in željnost bodo do neke mere morda še vedno v vas, vendar si vas ne bodo več lastili. Poglejte kje je ta trenutek vaša pozornost. To je torej žarišče vaše pozornosti. Toda hkrati se vsaj deloma zavedate tudi svojega okolja, ljudi. Poleg tega morda um obdeluje to, kar slišite ali berete, in vam prišepetuje svoje pripombe. In vendar ni prav nobene potrebe, da bi vam to posrkalo vso pozornost. Poglejte torej, ali lahko hkrati ostajate v stiku s svojim notranjim telesom. Obdržite nekaj pozornosti na njem oziroma v njem. Ne pustite, da vam stvari iz njega izhajajo.

Globoko poženite svoje korenine in se povežite s svojim telesom

Občutite vse svoje telo od znotraj, kot eno samo energijsko polje. Naj bo čim bolj tako, kot da bi poslušali ali brali z vsem svojim telesom. Ne razdajte vse svoje pozornosti umu in zunanjemu svetu. Vsekakor se osredotočite na to, kar počnete, vendar hkrati vselej, ko je le mogoče, občutite notranje telo. Ostanite zakoreninjeni v njem. Nato opazujte, kako se ob tem spreminja vaše stanje zavesti in kakovost tega, kar počnete.

Kadarkoli in kjerkoli na kaj čakate, izkoristite čas za to, da občutite svoje notranje telo.

Tako bodo celo prometni zastoji in vrste pred okenci prijetni. Ne begajte z mislimi stran od sedanjega trenutka, temveč se rajši še bolj poglobite vanj in to tako, da prodrete še globlje v telo. Ta veščina zavedanja o notranjem telesu se bo polagoma razvila v povsem nov način življenja, v stanje nenehne povezanosti s srcem in bo vaše življenje obogatila z globino, ki je predtem niste poznali. Kadar ste globoko zakoreninjeni v svojem telesu, zlahka ostajate navzoči kot opazovalec svojega uma. In naj se zunaj zgodi karkoli že, nič več vas ne more omajati. Če ne boste ostali čuječi, vas bo še naprej vodil um.

Globoko poženite svoje korenine in se povežite s svojim telesom

Besedilo v glavi, ki ste se ga že zdavnaj naučili, pogojenost vašega uma, vse to bo odrejalo vaše mišljenje in vaše vedenje.

Nemara boste tu in tam svobodno zadihali, a le za kratek čas. To se še zlasti rado zgodi, kadar gre kaj narobe, kadar doživljate kako izgubo ali kadar ste vznemirjeni. Vaši pogojni odzivi bodo tedaj nehoteni, samodejni in predvidljivi, daj jih bo gnalo tisto osnovno čustvo, na katerem temelji stanje istovetenja zavesti z umom, strah. Naj vam torej preide v kri, da boste vselej, kadar se vam bodo primerile takšne neprijetnosti, nemudoma vstopili a svojo notranjost in se kolikor mogoče osredotočili na notranje energijsko polje svojega telesa. Dokler ste v zavestnem stiku s svojim notranjim telesom, ste kakor drevo, ki je globoko zakoreninjeno v zemlji, ali kakor hiša z globokimi in trdnimi temelji.