NAUČITE SE CENITI SEBE TER DRUGE

Samozavedanje vas vodi k temu, da se spoštujete
Samozavedanje vas vodi k temu, da se spoštujete

Samozavedanje vas vodi k temu, da se spoštujete

Predviden čas branja: 4 minutes

Samozavedanje ni nekaj, kar lahko dobite od telesnega vidika. In vendar se bodo vaši odnosi z materialnim svetom dramatično spremenili, ko se boste začeli zavedati sebe. Ena od posledic povzdignjene zavesti bo ta, da boste zmožni udejaniti natanko tisto, kar v tem svetu telesnega resnično potrebujete. Sodelovali boste pri ustvarjanju tega, kar vaš višji jaz prepoznava kot potrebno za iskanje duhovnega. Družabništvo z višjim jazom vas bo pripeljalo do izkušenj višjega zavedanja.

Ko boste hodili po notranji poti, bodo postale del vašega vsakdanjega življenja.

Doživljali boste tehtnost naključij in jim pripisovali vse večji pomen. Sčasoma se začnete zavedati, da v inteligentnem sistemu ni slučajev. Spoznate, da vas vse, kar se pojavi v življenju, nečesa uči. Cenite vsakogar in vse. Z večjim zavedanjem o tem, da ni slučajev, začnete zaupati, da imajo na videz nepovezani dogodki določen pomen. Začeli se boste zavedati univerzalnega izvira energije. Izpopolnjevati začnete svojo zmožnost, da navežete z njim stik in ga vključujete v vsakodnevno življenje. Ne morete več dvomiti v univerzalni izvir energije.

Samozavedanje vas vodi k temu, da se spoštujete

Veste, da so vsa živa bitja del te energije in da od nje vanje pretaka življenjska sila.

Počutili se boste ljubljene. Iskali boste in sprejemali vodstvo ljubezni. To živo duhovno hrano je čutiti tako v vaših notranjih, kakor tudi zunanjih doživetjih. Ohromljujoči strah se zmanjša, ko v sebi čutite navzočnost energije. Vse se zdi lepo in prav, četudi morda tega racionalno ne dojemate. Ob vsem, kar vidite in občutite, vas bo navdajala spokojnost.

Začutili boste povezavo z vsakomer. Ko bo postal višji jaz vodilna sila v vašem življenju, se boste vse bolj zavedali svoje povezanosti z drugimi. Tako kot bi nemara opazovali tisočero rož različnih barvnih odtenkov, ki izvirajo iz enega svetlobnega izvira, boste opazovali tudi različne odtenke in pojavnosti ljudi, ki govore vsak svoj jezik, imajo vsak svojo navado.

Doživeli boste predanost in pristanek.

Dokončno se boste nehali boriti in se enostavno prepustili, pa četudi tu in tam ne boste razumeli, čemu se dogajajo premnoge stvari, ki se ne skladajo s pojmovanji, kako naj bi bilo urejeno življenje, če bi bilo po vaše. Živeli boste pristno. Ne bo vam več težko, če boste zgolj to, kar ste. Vedeli boste, da življenje, ki ga živite pristno, vodi k vsesplošni resnici in višji zavesti.

Samozavedanje vas vodi k temu, da se spoštujete

Manj boste obsojali in raje odpuščali. Višje zavedanje bo izbrisalo nagnjenost k obsojanju.

Sprevideli boste, da obsojanje drugih ne pove ničesar o njih, temveč o vas. Sprejeli boste dejstvo, da vsak človek stopa po svoji poti. V stvareh, ki so vas prej spravljale v razdraženost, boste zaznali odseve lastne osebnosti. Vse boste zmožni videti na ta nov, neobstoječ način. Naučili se boste lekcij, za katere boste hvaležni. Odpuščanje bo postalo nekaj samoumevnega.

Vedeli boste, da so reči, ki ste jih razlagali kot krivice, tako ali drugače v skladu z višjo ureditvijo. Zaton obsojanja in pripravljenost na odpuščanje bosta v življenju prinesla novo vedrino in jasnost. Odpuščati pa boste začeli tudi sebi. Pomanjkljivosti boste zaznali kot lekcije, ki naj bi jih prešli. To vas bo osvobodilo navade, da se zasipate z obtožbami. Kajti odločili ste se, da si boste pridobili svobodo.