Osebnostni tip: Karakterne lastnosti in značilnosti osebnosti

Vsak od nas je rojen s podedovanimi osebnostnimi karakternimi lastnostmi, ki predstavljajo naš biološki genetski zapis, ki določa na kakšen način se bodo razvili naši možgani in kako se bo izrazila naša osebnost.

Karakterne lastnosti naše osebnosti se pokažejo že v najzgodnejših letih in ostanejo nespremenjene skozi celo naše življenje. Določajo način, na katerega delujemo in razmišljamo. Poleg tega oblikujejo naše neprostovoljne navade, ki določajo smer, v katero bo krenilo naše življenje. Določajo pa tudi naš najljubši način zbiranja informacij ter način, na katerega iz pridobljenih informacij delamo sklepe.

O svojem osebnostnem tipu moramo razmišljati kot o avtomatskem pilotu.

Osebnostni tip: Karakterne lastnosti in značilnosti osebnosti

Ustvarja naše neprostovoljne vedenjske vzorce, ki jih potrebujemo za svoje funkcioniranje in preživetje. Njegove značilnosti vplivajo tudi na to, kaj bomo postali. Vplivajo na našo samopodobo, ponos, samozaupanje in mnenje o lastni vrednosti. Poleg tega pa nas motivirajo, ustvarjajo dražljaje in nadzorujejo stres ter način, na katerega le-ta vpliva na nas.

Osebnost vpliva tudi na to, kako se spopadamo z življenjskimi izzivi in na mehanizme, ki smo jih razvili za spopadanje z njimi.

Predstavlja organizacijsko načelo, ki vpliva na naš občutek za stvarnost in duhovnost. V veliki meri pa vpliva tudi na naše zdravje in splošni občutek blagostanja.

Osebnostni tip: Karakterne lastnosti in značilnosti osebnosti

Kdaj izgubimo harmonijo v življenju?

Če pa ne delujemo v skladu z našimi temeljnimi karakternimi lastnostmi in zgolj na podlagi slabo razvitih psiholoških funkcij (slabosti), tedaj življenje izgubi svojo usklajenost. Počutimo se energetsko prazni, mentalno zmedeni, poleg tega pa občutimo tudi fizično nelagodje. Zdi se nam, da se je naše življenje izmaknil nadzoru in imamo močan občutek, da smo ločeni od življenja. Počutimo se emocionalno otrpli, naše razmišljanje pa postane zmedeno.

Postanemo tudi  mentalno paralizirani in naše kemično ravnotežje se poruši. To kemično neravnovesje pa ustvari v fizičnem telesu stresno reakcijo bojuj se ali pa pobegni. Tak stresni odziv nam v še večji meri onemogoča, da bi razmišljali jasno.

Znajdemo se ujeti v začaran krog psiholoških in emocionalnih vedenjskih vzorcev, ki nam omogočajo priti, kamor bi si želeli. Na koncu postanemo ranljivi in dovzetni za nastanek bolezni.

Preberite tudi UPORABA ASTROLOGIJE V SMERI OSEBNEGA RAZVOJA