Duševno stanje: osebnostne motnje in nervoze

Večina ljudi, trpi bodisi za tistim, kar imenujemo nevroza ali pa za osebnostno motnjo. Če zelo poenostavimo, lahko rečemo da sta to motnji v odgovornosti. V bistvu sta taka človeka pravo nasprotje drug drugemu v odnosu do življenja in problemov. Nevrotik prevzema preveč odgovornosti, človek z osebnostno motnjo pa premalo. Kadar so nevrotiki v konfliktu z okolico, so prepričani, da je krivda njihova. Kadar pa so v konfliktu z okoljem osebnostno moteni ljudje, so prepričani, da je kriva okolica.

Nevrotiki in osebnostno moteni celo govorijo različno.

Duševno stanje: osebnostne motnje in nervoze
Kakšen način govora in besednega izražanja je značilen za nevrotika?

Za govor nevrotika so značilni izrazi: JAZ BI MORAL, MORAM in NE SMEM, ki kažejo na to, da ima človek slabo podobo o sebi in da se počuti kot manjvreden moški ali ženska, ki nikoli ne doseže zastavljenega cilja, in vedno zbere napačno možnost.

Kakšen način govora in besednega izražanja je značilen za osebe z osebnostno motnjo?

Govorica osebnostno motenega pa je polna izjav, kot so NE MOREM, NE BI MOGEL. MORAM in MORAL SEM, ki kažejo na to, da tak človek vidi samega sebe kot nekoga, ki nima nobene izbire in čigar vedenje povsem usmerjajo zunanje sile. Sam pa nima nobene možnosti, da bi obvladoval svoje vedenje. Kot si lahko predstavljate, je zdravljenje nevrotikov bistveno lažje kot zdravljenje osebnostno motenih.

Prvi namreč prevzemajo odgovornost za svoje vedenje in se doživljajo kot ljudje, ki imajo probleme. Z drugimi pa je veliko težje delati, če ne povsem nemogoče, saj se ne doživljajo kot izvor svojih težav. Kot tisto, kar je treba spremeniti, doživljajo svet okrog sebe in ne samih sebe. Na tak način pa seveda ne vidijo nobene potrebe po samoopazovanju.

Duševno stanje: osebnostne motnje in nervoze

Mnogi ljudje imajo tudi oboje nevrozo in osebnostne motnje.

Imenujemo jih karakterne nevrotike, kar naj bi govorilo o tem, da so na nekaterih področjih življenja prevzeli odgovornost, ki v resnici ni njihova, in imajo zato tudi občutke krivde, na drugih področjih svojega življenja pa ko bi morali ne prevzamejo odgovornosti za svoje vedenje.

Na srečo se da s takimi ljudmi izpostaviti zaupljiv odnos tako, da jim pomagamo v spoznavanju in spreminjanju nevrotičnega dela njihove osebnosti. Na tak način jih lahko pogosto pripravimo do tega, da spremenijo tudi druge osebnostne  lastnosti in začnejo prevzemati odgovornost za svoje vedenje, kjer je to potrebno.

Preberite tudi ALI PREHRANA VPLIVA NA DUŠEVNO STANJE?