Kako se spopasti s konflikti in spretnost reševanja konfliktov

Ne glede na vzrok za nesoglasja in spore lahko z uporabo raznih tehnik ohranjate stabilne in rastoče odnose. Konflikti so normalen del vsakega zdravega odnosa. Navsezadnje ne moremo pričakovati, da se bosta dva posameznika vedno dogovorila o vsem. Ključno ni izogniti se konfliktom, ampak se naučiti, kako jih rešiti na zdrav način.

Kadar se konflikt zavrti v neznosno napetost, lahko povzroči veliko škodo razmerju, ko pa ga obravnava na spoštljiv in pozitiven način, konflikt ponuja priložnost za krepitev vezi med dvema osebama. Ne glede na vzrok za nesoglasja in spore lahko z učenjem spretnosti za reševanje konfliktov ohranjate močna osebna in poklicna razmerja.

Konflikti, kako jih rešiti

Kaj povzroča konflikte?

Konflikt izhaja iz razlik, tako velikih kot majhnih. Pojavlja se vedno, kadar se ljudje ne strinjajo glede svojih vrednot, motivacij, dojemanja, idej ali želja. Včasih se te razlike zdijo nepomembne, ko pa konflikt sproži močna čustva, je potrebno poiskati rešitev.

Pomislite na nasprotne potrebe malčka in starša. Otrokova potreba je, da razišče, tako da se odpravi na ulico ali rob pečine, ki ustreza njegovi potrebi. Toda starševa potreba je, da zaščiti otrokovo varnost, to je potreba, ki jo je mogoče zadovoljiti le z omejevanjem raziskovanja malčka. Ker so te potrebe nasprotne, se pojavi konflikt.

Potrebe vsakogar igrajo pomembno vlogo pri dolgoročnem uspehu odnosov.

Vsak si zasluži spoštovanje in upoštevanje. V osebnih odnosih lahko nerazumevanje različnih potreb povzroči razdaljo, prepire in razhajanja. Na delovnem mestu lahko različne potrebe povzročijo prekinjene posle, zmanjšanje dobička in izgubljene službe.
Ko prepoznate nasprotujoče si potrebe in ste jih pripravljeni preučiti s sočutjem in razumevanjem, lahko to privede do kreativnega reševanja problemov, oblikovanja tima in močnejših odnosov.

Konflikt je več kot le nesoglasje.

Gre za položaj, v katerem ena ali obe strani zaznata negativno energijo ali odpor. V kolikor se te negativne napetosti prezrejo, se konflikti še naprej širijo. Ker konflikti vključujejo naše počutje in preživetje, ostanejo z nami, dokler se z njimi ne soočimo in jih ne rešimo.

Na konflikte se odzivamo na podlagi našega dojemanja situacije, ne nujno preko objektivnega proučevanja dejstev.

Na naše dojemanje vplivajo naše življenjske izkušnje, kultura, vrednote in prepričanja. Konflikti sprožijo močna čustva. Če s svojimi čustvi niste zadovoljni ali jih ne morete obvladati v času stresa, konflikta ne boste mogli uspešno rešiti. Konflikti so priložnost za rast. Ko lahko razrešite konflikt v odnosu, to vzpostavi zaupanje. Lahko se počutite varne in veste, da lahko vaši odnosi preživijo izzive in nesoglasja.

Konflikti, kako jih rešiti

Kako se odzivate na konflikte?

Se bojite konflikta ali se ga za vsako ceno izognete?

Če vaše dojemanje konflikta izvira iz bolečih spominov iz zgodnjega otroštva ali prejšnjih nezdravih odnosov, lahko pričakujete, da se bodo vsa nesoglasja končala slabo. Konflikt lahko vidite kot nekaj ponižujočega ali nekaj, česar se morate bati. Če se bojite konflikta, lahko postane to vaša prerokba, ki se uresničuje.

Zdravi in nezdravi načini obvladovanja in reševanja konfliktov

  • Nezmožnost prepoznavanja in odzivanja na stvari, ki so pomembne za drugo osebo je nezdravi način, zdravi pa je zmožnost sočutja s sprejemanjem vidikov druge osebe.
  • Eksplozivne, jezne, škodljive in zamerljive reakcije so nezdravi način, zdravi način reševanja konfliktov pa so umirjene in spoštljive reakcije.
  • Umik ljubezni, ki ima za posledico zavrnitev, osamljenost, sramoto in strah pred zapuščenostjo je nezdravo reševanje, zdravo reševanje konfliktov pa je pripravljenost odpustiti in pozabiti, ter se premakniti mimo konflikta brez zadržkov ali jeze.
  • Nesposobnost sklepati kompromise ali videti druge strani je nezdravo reševanje, zdravo reševanje konfliktov je sposobnost iskanja kompromisa.
  • Občutek strahu ali izogibanje konfliktom ter pričakovanje slabega rezultata je slabo ravnanje, zdravo ravnanje v primeru konflikta je prepričanje, da je soočenje s konfliktom najboljše.

Ko se boste naslednjič znašli v konfliktu, se najprej umirite, zadihajte, nato ga začnite reševati, seveda na zdrav način.

Preberite tudi PREPREČITE KONFLIKTE V LJUBEZENSKEM RAZMERJU