Rumena, privlačna in sončna barva

Oblačenje sončno in koruzno rumenih oblačil je pogosto izraz topline, sreče, lahkotnosti in veselja do življenja. Toda rumena se v evropski kulturi le redko pojavlja kot moderna barva.

Delno je to tudi posledica negativnih simboličnih pomenov, ki jih je v Evropi pridobila skozi zgodovino. Precej pogosto se kot barva oblačil pojavlja v Ameriki. Rumena barva je privlačna in sončna.

Rumena, privlačna in sončna barva

Nosijo jo predvsem ženske. Toplo sončno rumena je navadno izraz usmerjenosti navzven, k drugim ljudem. Vendar nikoli ne postane agresivna, kar se včasih pojavlja pri rdeči in oranžni barvi. V nasprotju z njo je strupeno rumena namenjena predvsem zbujanju pozornosti. Je izraz potrebe po opaznosti, vpadljivosti in ekstravaganci.

Izrazito zavračanje rumenih oblačil je povezano z neprijetnimi izkušnjami, ki izvirajo iz otroštva. Rumena je namreč barva, ki ugaja predvsem otrokom, ki jo kasneje izpodrinejo druge barve. Za ljudi, ki jih rumena odbija je značilno nezaupanje v odnosu do tujcev.

Rumena, privlačna in sončna barva

Pogosto imajo tudi finančne težave in zapadejo v enega od obeh ekstremov: izjemna varčnost (ali celo skopost) ali razsipnost. Obe lastnosti se pojavljata pri ljudeh, ki so bili v otroštvu močno izpostavljeni različnim strahovom.

Njihova vzgoja naj bi temeljila na prepovedi in kazni. Otrok naj bi potlačil svoje nedovoljene željen in lastnosti globoko v nezavedno. Kot izraz strahu pred neznanim in nezavednim v sebi se razvije odpor do rumene barve.

Psihološki učinek rumenega žarka

Rumeni žarek naj bi pripomogel k ponovni vzpostavitvi ravnotežja v živčnem sistemu ter sprostitvi napetosti, ki so se na podlagi negativnih preteklih izkušenj nabirale v telesu. Posameznik naj bi tako občutil, kako pod vplivom rumene svetlobe izginjajo njegove negativne misli, strahovi. Usmerjanje čistega rumenega žarka v center telesa naj bi pripomoglo še k odpravljanju sramu, hinavščine, zavisti, jeze, častihlepja, ignorance, odvisnosti in dvoma ter k uresničevanju neizpolnjenih želja.

Rumena barva najbolj pristoji levinji, ki je z njo močno povezana.

Preberite tudi PRAVI UMETNIK IMA DUŠO, KAKO GA PREPOZNATI?