Astrologija, veda, ki enostavno pritegne zaradi svojih številnih razsežnosti

Astrologija predstavlja preučevanje gibanj in relativnih položajev nebesnih teles, z namenom razkrivanja informacij o poglavitnih človeških lastnostih in dogodkih.

Beseda astrologija je sestavljena iz dveh besed: aster, ki pomeni v grščini zvezdo, ter logos, ki predstavlja smisel ali vedo. Astrologija je nauk o zvezdah in simbolizira njihov vpliv na človeka, ter druga živa in neživa bitja, kamor spadajo naravne sile. V njenih tančicah se skriva obilna psihološka zakladnica mitoloških, arhetipskih idej in pomenov. Zajemajo samo jedro delovanja človeškega psihološkega sistema, ki odraža prostranstva človekovih notranjih doživljanj in dimenzij. Zlasti duševni in psihološki del.

Zgodovina astrologije ima korenine v Mezopotamiji, od koder se je razširila na staro Grčijo, Rim, arabski svet in sčasoma v srednjo in zahodno Evropo. Sodobna zahodna astrologija je pogosto povezana s sistemi horoskopov. Le ti razlagajo vidike osebnosti osebe in napovedujejo pomembne dogodke v življenju. Dogodki temeljijo na stališčih planetov in povezav med njimi.

Astrologija
Astrologija

V večini svoje zgodovine se je astrologija štela za znanstveno tradicijo in je bila prisotna v akademskih krogih, pogosto v tesni povezavi z astronomijo, alkimijo, meteorologijo in medicino.

Astrologija je veda, ki zna v položaju planetov poiskati ključ za analizo, vzroke in odgovore.

Zanimanje zanjo se je stopnjevalo skozi vse čase. Tudi danes je razširjeno prepričanje, da astrološki znak v katerem je nekdo rojen, močno vpliva na osebnost posameznika.

Je orodje, s katerim dobimo s pomočjo aspektov med planeti vpogled v določene lastnosti in situacije. Ta način delovanja vas uči mnogih tehnik. Kako ne trošite energije brezmiselno poskušajoč dobiti stvari, ki vam niso dane. Spreminjati stvari, ki so nespremenljive. Pomaga vam obrniti situacije sebi v prid. Vendar se lahko sami dogodki tretje vrste, ki se zdijo neodpravljivi, izkusijo na različne načine.