KAR V ŽIVLJENJU DAJEMO, TO TUDI DOBIMO

Kar v življenju dajete, to tudi dobite, kar sejete, tudi žanjete
Kar v življenju dajete, to tudi dobite, kar sejete, tudi žanjete

Kar v življenju dajete, to tudi dobite, kar sejete, tudi žanjete

Življenje je odmev. Kar pošljemo ven, to se nam vrne. Kar sejemo, to žanjemo. Kar damo, to dobimo. Kar vidimo v drugih, to obstaja v nas. Ni pomembno, kdo smo in kaj delamo, če hočemo najti najboljšo pot do zmage na vseh področjih našega življenja, moramo iskati dobro v vseh ljudeh in v vseh situacijah. To zlato pravilo moramo sprejeti za glavno načelo našega življenja.

Univerzalno pravilo pravi, da tako kot ljudi vidimo, tako z njimi tudi ravnamo.

Kar v življenju dajete, to tudi dobite, kar sejete, tudi žanjete

Prav tako drži, da dobro v ljudeh najdemo samo takrat, ko ga iščemo. Ko v drugih to dobro enkrat najdemo, z njimi pričnemo ravnati lepše, zato se tudi oni sami bolje počutijo. Ko boste našli dobro, se potrudite in ga širite po vsem svetu. Okolje nas oblikuje ter vpliva na način našega razmišljanja.

Poznate kakšno svojo navado ali posebnost, ki je niste pobrali od drugih?

Naš glasbeni in literarni okus, oblika zabave, način oblačenja, vse to v veliki meri izvira iz okolja. Še pomembneje pa je, da so od okolja odvisni tudi večina vašega mišljenja, vaši cilji, stališča in osebnost. Pogosto druženje z negativnimi ljudmi nas pripravi do tega, da tudi sami mislimo negativno, tesni stiki z dlakocepskimi posamezniki, pa nam vcepijo dlakocepske navade. Nasprotno pa prijateljevanje z ljudmi, ki imajo velike ideje, dvigne raven našega razmišljanja pri tesnih stikih z ambicioznimi ljudmi tudi sami postanemo ambiciozni.

Človek kakršni ste danes vaša osebnost, ambicije, sedanji položaj v življenju je rezultat vašega psihičnega okolja. V enem, petih, desetih ali dvajsetih letih boste taki, kakršno bo vaše prihodnje okolje. V nekaj mesecih ali letih se boste spremenili. To je zagotovo. Oblika te spremembe pa je odvisna od vašega prihodnjega okolja.  

Kar v življenju dajete, to tudi dobite, kar sejete, tudi žanjete

Vaša naravnanost do drugih ljudi je zelo pomembna.

Če je vaše mišljenje pozitivno, lahko resnično vplivate na druge ljudi. Z vsakim ravnajte tako, kot da je najpomembnejša oseba na svetu. S takim ravnanjem boste drugemu sporočili, da je nekdo, vsaj za vas. Zelo verjetno se vam je v življenju zgodilo, da je nekdo verjel v vas, čeprav sami niste. Največ. Kar lahko storimo za druge, ni to, da z njimi delimo svoje bogastvo, ampak da jim pomagamo odkriti bogastvo, ki se skriva v njih. Ko spoznamo svoje sposobnosti, je zelo lahko razbrati zmožnosti drugih. In ko jih enkrat opazimo, pomagajmo, da jih bodo videli še sami.

Če verjamete v soljudi  in jim zaupate, se vam bo življenje hitro izboljšalo. Vaša vera v druge je zanje neverjetno darilo. To jih motivira, da pridobijo tisto, kar potrebujejo za svoj uspe. Začnite verjeti v ljudi in pred vašimi očmi bodo zacveteli celo najbolj neodločni in neizkušeni. Vera v ljudi, ki s še niso dokazali, je ključna motivacijska sila za uresničevanje njihovega potenciala.

Katera astrološka znamenja so znana po tem, da so vedno optimistično naravnana?

Najbolj znani po svoji optimistični naravnanosti ste rojeni v znamenju ovna, strelca in vodnarja.