VLOGA ZETA V DRUŽINSKIH ODNOSIH

Kakšna je vloga zeta v družinskih odnosih?
Kakšna je vloga zeta v družinskih odnosih?

Kakšna je vloga zeta v družinskih odnosih?

Predviden čas branja: 4 minutes

Zet družini velikokrat predstavlja še veliko večjo zagonetko kot snaha. V družino bo namreč prinesel novosti, zahteve in želje, ki jih bo družina le s težavo sprejela. Zlasti tašča bo lahko imela z zetom veliko težav, še posebej takrat, ko bo v bodočem zetu, glede na svoja merila prepoznala, da ni primeren za njeno hčerko.  Zato bo že tedaj, ko bo njena hči hodila z bodočim zetom, imela glede njega njegovega obnašanja, govorjenja, njegovih pogledov in njegovega poklica marsikaj pripomniti. Če bo ugotovila, da se ne obnaša v skladu s pogledi in vrednotami njene družine, bo ostro nasprotovala njuni zvezi.

To taščino nasprotovanje pa lahko zakonca samo še spodbudi, da bosta ostala skupaj.

Obenem pa se bodo nesporazumi in nepremagljivi spori ter zamere samo utrjevali, kar bo pozneje še bolj otežilo njegove medsebojne odnose. Tako bodoča tašča kot tudi bodoči zet se bosta drug od drugega čutila ogrožena in zavrnjena. Spor pa se bo pri vsakem srečanju lahko samo še poglabljal, saj bosta drug v drugem vedno znova iskala nove napake, ki si jih bosta prikrito očitala. Tašči je težko sprejeti, da je njena hči odrasla, da je ne potrebuje več, da si lahko sama izbira svojega življenjskega prijatelja. Zato bo imela veliko vprašanj, budno bo pazila na vsako gesto bodočega zeta, motilo jo bo, če se ne bo vedel po njenih merilih in ga bo zato pred njo kritizirala ter s tem vnašala veliko zmedo in nemir v hčerino izbiro bodočega zakonskega partnerja.

Kakšna je vloga zeta v družinskih odnosih?

Ta spor se s poroko ne bo končal, ampak se bo v veliki meri samo še povečal.

Njuno medsebojno ne sprejemanje in zavračanje bo dobivalo vedno nove in nove boleče razsežnosti Težko bosta prenašala  bližino drug drugega, pri tem pa bo najbolj trpela hči.  Še težje bo, če se bo zet po poroki tudi zares začel vesti v skladu s taščinimi bolečimi pričakovanji, če bo svojo ženo zanemarjal, jo zavračal, bo do nje celo krut in zloben. Taščino posredovanje bo v takem primeru lahko samo še nadalje v vsej polnosti utrdilo nerazumevanje, ne sprejemanje, včasih pa celo jezo in sovraštvo.

Tašča lahko hitro postane zavistna, nevoščljiva in ljubosumna, če si bosta mlada zakonca uredila življenje povsem drugače, kot sta si ga znala tašča in tast.

Kakšna je vloga zeta v družinskih odnosih?

Po drugi strani pa lahko zet izvablja priznanje, občudovanje in pohvalo. Zet, ki se zna prilagoditi, ki zna in zmore  tudi tisto, kar tastu iz kateregakoli vzroka ni uspelo, bo žal veliko priznanje. Tašča pa bo v primeru kmalu v njem zaslutila tisto, česar si je ob svojem možu vedno želela, pa ji ta ni mogel, hotel ali znal uresničiti in bo zato zeta pred možem in tudi sicer javno hvalila in izražala občudovanje.

To lahko v tastu prebudi ljubosumje in zavist. Ponavadi pa se tasti in zeti skušajo medsebojno sprejemati. Do spora pride samo tedaj, če zet s svojim obnašanjem zbuja nepremagljive ovire. Tast bo le redko posredoval, vendar bo tiho trpel. Če se bo odločil, da poseže v hčerino družino, potem bo to pomenilo, da v hčerinem zakonu zares dogaja nekaj, kar je on dolžan in samo on zmore prekiniti kot so na primer nasilje in očitne krivice.