SAMOZAUPANJE JE KLJUČ DO POZITIVNE SAMOPODOBE

Zaupate vase ter v svoje sposobnosti?
Unsplash.com

Zaupate vase ter v svoje sposobnosti?

Predviden čas branja 4 minute

Nikoli se ne obnašamo v skladu s svojimi sposobnostmi, ampak vedno glede na to, v katere sposobnosti verjamemo, da jih imamo. Naši dosežki in uspehi niso nikoli direktna posledica naših sposobnosti in talentov, ampak vedno posledica našega samozaupanja. Če verjamemo, da smo preneumni in premalo nadarjeni, se obnašamo v skladu s tem prepričanjem, ne glede na dejanske sposobnosti. Naš odnos do lastnih sposobnosti odloča o tem, kaj si upamo in kaj dosežemo v življenju. Zato je odločilno, da se naučite, da boste prepričani vase in v lastne sposobnosti. Če vam je res do tega, da bi prestopili v klub optimistov, je zdaj pravi čas, da se poslovite od svojih navad, da negativno razmišljate o sebi in o svojih sposobnostih.

Pravi čas je, da se prepričate: Sem sposoben.

To, česar se bom lotil, bom tudi dosegel. Kadar verjamemo, da smo dosegli meje svojih sposobnosti, smo pogosto v resnici dosegli le svoje duhovne meje. Če ste zagriženi pesimist. Morate začeti z ničle. To pomeni, da je vaša samozavest zelo majhna in ste še zelo daleč od tega, da bi se imeli za sposobnega človeka. Pred vami je torej dolga pot. Kadarkoli se boste zalotili, da si dopovedujete ; Tega ne morem; ne glede na razloge, si takoj recite; To zmorem. Poskusil bom in si dal priložnost, da ovržem svoje pesimistično mnenje.

Dokler nisem poskusil, ne morem vedeti, ali zmorem ali ne.

Zaupate vase ter v svoje sposobnosti?

Če enkrat ne bo šlo, še ne pomeni, da nikakor  ne zmorem. Spodbudite se in se lotite stvari. Morda se je ne boste lotili s prevelikim veseljem in polni dvomov, a vseeno. Preden boste dobili občutek, da ste sposobni, si boste morali to še velikokrat reči in s svojim ravnanjem dokazati, da ste v resnici sposobni.

Na sebe glejte kot na sposobnega, uspešnega človeka. Nič ni bolj uspešno kot uspeh in nič nam ne da večjega poleta kot uspeh. Če menimo, da smo uspešni, potem smo nabiti z energijo in pripravljena na dejanja. Naše razpoloženje je na najvišji točki in kar je najvažnejše, naša samozavest raste. Podoben učinek lahko dosežemo, če si predstavljamo, da smo uspešni in sposobni.

S tem ko si v pisanih barvah predstavljamo tako življenje, kot bi ga radi imeli, dvignemo svoje razpoloženje, se motiviramo, navdušimo in dobimo občutek, kako je, če je človek v resnici uspešen in sposoben.

Zaupate vase ter v svoje sposobnosti?

Svoj cilj dosežemo tem lažje in hitreje, čim večkrat smo spotoma deležni majhnih vzpodbud ali pohval. Vse to nam daje nov pogum in energijo, krepi naše samozaupanje in nas motivira. Primer take pohvale so lahko besede; To si naredil odlično. To je bil prvi korak. Zdaj si korak bliže svojemu cilju. Vsak dober učitelj ve, da bo učenec tem lažje rešil zahteven problem, čim bolj bo za dosežene vmesne cilje deležen pohvalnih besed.

Vaš cilj, da se boste počutili sposobne in optimistične, leži morda zelo, zelo daleč. Kot vedno, kadar je kakšna stvar zelo oddaljena, je za dosego potrebno veliko vztrajnosti, da se ne vdamo. Zato je zelo pomembno, da se za napredke, čeprav so še tako neznatni, pohvalite. Večkrat ko se boste potrepljali po rami, bolj boste motivirani za dosego svojega cilja. Pohvalite se tudi vsakokrat, ko boste opazili, da mislite pesimistično in se trudite, da bi svoje pesimistične samogovore nadomestili z bolj realističnimi. Tudi to je napredek.