PROCES IZBIRANJA ZAJEMA MISLI IN DOMIŠLJIJO

Mehanizem izbire vas vodi k odločitvam
Unsplash.com

Mehanizem izbire vas vodi k odločitvam

Predviden čas branja: 4 minute

Vaš um je razdeljen na več delov; ti ustvarjajo vse, kar se vam dogaja v življenju. Proces izbiranja zajema misli in domišljijo. Kadar se soočite s situacijo, ki zahteva vaš odziv, vaša domišljija vizualno pregleda vse, kar se nanaša na dano situacijo in je shranjeno v vašem umu, hkrati pa pregleda tudi vse, kar je verbalnega, torej vaše misli o tej situaciji. Šele nato se odzovete z dejanjem. Vaš odgovor ali vaše dejanje zato v celoti določata vsebina, ki ste jo preleteli v domišljiji, ter sklep, ki ste ga sprejeli v mislih. Dejanje je lahko katerokoli naše dejanje. Lahko je povezano z umom ali pa se nanaša na telo.

Lahko se premaknete ali pa se odločite, da boste ostali pri miru.

Lahko je čustveni odziv, vzorec obnašanja, niz misli, odločitev, izraz na obrazu ali pa globok vdih. Vse, kar sodi v sklop naših izkušenj in izrazov, je dejanje. O nekaterih stvareh najprej nekoliko razmislite, o drugih pa se nemudoma odločite, tako da se zdi, da um ni imel nobenega vpliva. Take odločitve imenujemo spontane. Toda, čeprav se zdi, da jih sprejmemo v trenutku, je v tem hipu um zelo dejaven. Najprej se odloči on, šele nato se odzovete v skladu z njegovo odločnostjo. Vaš um je hitrejši od svetlobe. Vsebina vašega uma hrani vaše zavedanje kot informacijo, na podlagi te pa se odločate.

Mehanizem izbire vas vodi k odločitvam

Različne strukture v vašem umu delujejo kot filtri, ki nadzorujejo, ali boste nekaj storili ali ne.

Vsako možno dejanje lahko ocenite, večinoma nevede, še reden odgovorite z da ali ne, ki vam bosta omogočila storiti dejanje ali pa bosta to preprečila. Brskanje po datoteki uma lahko traja le drobec sekunde. Vaš um je najhitrejši in najmočnejši računalnik na Zemlji. A kljub temu ima tudi on na voljo le dve možnosti da ali ne. Ali storite nekaj ali pa tega ne storite. Samo ta dejavnost uma nadzoruje vaše doživljanje sveta in n enak način obravnava vsak dogodek in vsako okoliščino v vašem življenju.

Kadar imate priložnost kaj storiti, vedno odgovorite le z da ali ne, tako kot računalnik.

Odločitve, ki jih sprejmete zavestno, so le vrh ledene gore. Vse vaše misli, občutki, predstave, izbire in odločitve o tem, kaj storiti, se preprosto pojavijo v vašem umu kot voda, ki priteče iz vročega gejzirja. Um sledi lastnim zakonom ter uporablja lastne informacije. Na podlagi teh sklepa in se odloča. Tega delovanja se le delno zavedate. Velika večina ga namreč poteka v tistem delu uma, ki se ga zavedate. Nekateri ljudje menijo, da so najboljše odločitve tiste, ki se jih domislite v prvem hipu. To ni nujno res.

Mehanizem izbire vas vodi k odločitvam

Misli, ki se jih zavedate, ko razmišljate o odločitvi ter jo analizirate, izhajajo le iz tistega, kar je že shranjeno v vašem umu.

Izhajajo iz vaše določenosti, iz vaše preteklosti, ki ste jo že prerasli. Predvsem pa ne morete uporabiti misli, ki jih ni v vašem umu. Vse vaše izbire, ki morda izboljšujejo vaše življenje ali pa tudi ne postanejo vaše izkušnje; delujete in odzivate se namreč lahko le na podlagi tega, kar je v vašem umu. Ničesar ne moremo storiti naj bo še tako nepomembno, ne da bi pri tem sodeloval tudi naš um. Izbire, ki spontano vzniknejo v vaši zavesti, se pojavijo kot dokončne ali pa kot različni razmisleki in možne izbire, to prepoznamo kot misli.