KAKO POMEMBNA JE V RESNICI KOMUNIKACIJA?

Ali se zavedate, kako pomembna je v naših življenjih komunikacija?
Ali se zavedate, kako pomembna je v naših življenjih komunikacija?

Ali se zavedate, kako pomembna je v naših življenjih komunikacija?

Naša sposobnost, da ustvarimo samospoštovanje, sloni na naši spretnosti komuniciranja. Nobenega smisla nima, če vemo, kaj hočemo, da se zgodi, pa smo nesposobni to jasno sporočiti drugim. Ko si pogledamo, kako deluje neposredna komunikacija, lahko jasno vidimo, kje v naši interakciji se pojavijo nesporazumi in majhno samospoštovanje.

Dober odnos je v veliki meri odvisen od tega, ali razumemo smisel sporočila našega sogovornika.

O tem ne smemo ugibati. To pomeni, da resnično poslušamo in da moramo vprašati, če ne razumemo, kaj nekdo govori. Da bi izpolnjevali vse te pogoje, je potrebno preseči lastne omejitve. To pomeni, da smo sposobni opustiti svoje omejujoče misli in vedenjske vzorce, čemur pravimo osebna navlaka. To so nesmisli, iz katerih so zgrajene naše energijske blokade. Naša navlaka nam preprečuje, da bi bili odprti in polni zaupanja ter sposobnosti tveganja. Namesto tega smo prestrašeni, zaprti in nesposobni, da bi razumeli sporočilo. Te omejitve so resnično zgolj navlaka puhlosti in nesmislov.

Ali se zavedate, kako pomembna je v naših življenjih komunikacija?

Čustvena nedostopnost je izjemno nalezljiva bolezen, ki ima zelo čudno lastnost.

Namerno privzamemo bolezen, da bi se zavarovali pred njenimi učinki. Ko se zapremo, da bi se zaščitili, lahko postanemo nesposobni za komunikacijo ali pa lahko rečemo nekaj, kar pomeni nekaj povsem drugega. Vsakokrat, ko igramo igro čustvene nedostopnosti, okrepimo možnost, da postanemo čustveno nedostopni tudi sebi. Če se to zgodi, izgubimo stik z lastnimi občutki, tudi če bi želeli odprto komunicirati, bi bili nezmožni tega, ker ne vemo več, kaj čutimo.

Ko ne vemo več, kako čutimo, smo izgubili svojo ustvarjalno moč, nismo uravnoteženi in postanemo žrtve z majhnim samospoštovanjem ali pa smo celo brez njega.

Ali se zavedate, kako pomembna je v naših življenjih komunikacija?

Tako kot smo se naučili ustvarjati nesporazume, se lahko naučimo tehnik, ki nam omogočajo lažje razumevanje. Lahko se naučimo odpreti komunikacijske poti, eden od načinov je, da cenimo drug drugega. Ko dajemo drug drugemu čustveno podporo, smo si čustveno na voljo in samospoštovanje se poveča. Kadar koli komuniciramo in ostanejo poti odprte, takrat dajemo in sprejemamo čustveno podporo in čutimo lastno vrednost.

Če čutimo lastno vrednost, lahko cenimo vrednost drugih. Sposobnost, da bi spremenili svoja omejujoča prepričanja, je odvisna od tega, do kolikšne mere imamo radi sebe in koliko se cenimo. Cenjenje samega sebe je ključ do spremembe. Če imamo radi sebe in se cenimo nas ni strah imeti odprte komunikacijske poti.