KAKO OPREDELJUJEMO LJUBEČ ODNOS?

Kašen je ljubeč odnos?
Kašen je ljubeč odnos?

Kašen je ljubeč odnos?

Predviden čas branja: 4 minute

Ljubeč odnos je izbrano partnerstvo. Ljubiš nekoga, čigar nepopolnost vidiš kot možnost in zatorej nekaj lepega; odkrivanje boj in sprejemanje so podlaga trajne rasti in čudenja. V ljubečem odnosu posameznika dovolj zaupata drug drugemu, da postaneta ranljiva, saj sta varna v prepričanju, da drugi ne bo izkoristil zaupanja. Ne izkoriščata niti ne jemljeta drugega kot samoumevnega. Odnos obsega veliko sporazumevanja, deljenja in nežnosti. Ljubeč odnos ne pozna strahu pred sodbami, zato je mogoče biti odprt in iskren z drugim. Pomeni varnost v spoznanju, da sta drug drugemu najboljša prijatelja in da si bosta, ne glede na karkoli, stala ob strani.

Partnerja v ljubečem odnosu poglabljata razumevanje in ljubeče sprejemata različnost drug drugega ter se spodbujata k deljenju čim več lepote in ljubezni.

Za ljubeč odnos je značilno, da takoj sprejmeš drugega kot celoto in drugi tebe enako. V ljubečem odnosu se različnosti osebnih pravic, lastnine, misli, čustev in celo dejanj pomešajo, kar pa sploh ni pomembno, kajti partnerja imata, kolikor je človeško mogoče, iste temeljne cilje. Ljubeč odnos je mistično, pa vendar konkretno dinamično izkustvo, pretaka se in je cilj sam po sebi, namesto sredstvo za dosego cilja. V njem ničesar ne pričakuješ od drugega, a ga globoko ceniš zaradi njegove imanentne vrednosti, njegovih možnosti, čuda in resnice, in jih doživljaš z njim.

Kašen je ljubeč odnos?

Vsekakor dobro premislite o najrazličnejših možnostih, ki nam pridejo na misel, ko rečemo:

Vstopi v moje življenje. Ljubim te. 

V ljubečem odnosu vlada obojestranska skrb za rast in napredek obeh, posedovanje se umakne dovoljenju, da je vsak človek bitje zase, sebičnost pa nesebičnemu dejanju, deljenju in skrbi. Dobro v obeh partnerjih se v veča in slabo krči, sporazumevanje je odprto. Partnerja v ljubečem odnosu brez strahu omogočata globoko zavedanje, poznavanju drugega in tankočutnost, ki se razvijajo med njima. Razumeta, da nihče ni popoln; ljubezen, ki pa je popolna, je osnovno orodje povezovanja in lahko reši vse težave.

Je brezpogojno sprejemanje drugega.

Obsega pomoč pri doseganju osebnih ciljev in rasti ter spodbujanju te rasti. Partnerja se vidita kot zaupanja vredna prijatelja. Ljubeč odnos ponuja udobje v tihi navzočnosti partnerja, s katerim si medsebojno zaupata in si z besedno ali s telesno govorico izražata iskrenost, občudovanje, vdanost in tisto vznesenost sreče, ki izhaja iz preprostega dejstva, da sta skupaj. Vsebuje zaupanje in sprejemanje ter poraja nežen, topel občutek varnosti in zadovoljstva. Pomeni neomejeno podporo in moč, iz katerih je mogoče vedno črpati. Je prostovoljna izmenjava naklonjenosti in skrbi, zakoreninjena v popolni iskrenosti in trajni komunikaciji brez vsakršnega izkoriščanja.

Kašen je ljubeč odnos?

Ljubečega odnosa ne opredeljuje trajanje, temveč kakovost nege.

V najboljšem primeru je zdrava, medsebojna izmenjava misli, občutkov in doživljanja. Je dom za dušo kraj, kjer smo lahko taki, kakršni smo, in kjer raziskujemo svoje najgloblje notranje hrepenenje, upanja, strahove in veselje, ne da bi se bali obsojanja, zavračanja in zapuščanja. Je okolje, kjer se lahko sprostimo, kjer pridobimo tolažbo in kjer črpamo moč za vsakodnevne bitke.

Ljubeč odnos dopušča, da je ljubljeni natančno tak, kakršen je, da se smeje z vami, d ljubi življenje, sebe in to, da je ljubljen. Tak odnos temelji na svobodi in ne more nikoli uspevati v ljubosumnem srcu. Partnerja v ljubečem odnosu se počutita tako ljubljena, sprejeta in varna, da lahko brez zadržkov zaupata svoje najgloblje občutke, sanje, poraze, uspehe. Je daj dam, dvosmerno vzajemno delovanje, ki korenini v medsebojnem spoštovanju, odeto pa je v dostojanstvo, ki trajno spodbuja in podpira razvoj, in kjer so solze in nasmehi enako pomembni.