Barvna matrica, energija in vpliv na vaše delovanje

Svetloba in barve imajo sposobnost zdravljenja iz najpreprostejšega razloga, saj predstavljajo direkten izvor energije. Barve so tiste, s katerimi imamo ves čas neposreden stik, ter tiste, ki nam na nek način ustvarjajo razpoloženje.

V našem življenju je izbor barv mnogo več kot samo izbira našega okusa.

Zdravljenje z barvami kot svetovno znan alternativni način je zasnovan na manifestaciji direktnih barvnih prenosov. Vsak ton barve predstavlja določeno vrsto in stopnjo energije, ki nam omogoča z določenim znanjem, da jih uporabljamo v svoje najvišje dobro.

Že pri starih Egipčanih najdemo v uporabi barvno terapijo, posebno v največjih templjih Karmaku in Tebi, kjer so obstajale posebne barvne dvorane, v katerih se je uporabljal ta medicinski sistem.

Barvna matrica, energija in vpliv na vaše delovanje

Moderna barvna kromorerapija opredeljuje človeško telo kot fizično in subtilno sedemstopenjsko tvorbo, ki je sestavljena iz sedem glavnih žlez, energijskih centrov, čaker, sedem subtilnih nivojev, teles, elektromagnetnega polja oz. avre. Vsaka od njih pa vsebuje določen spekter barv.

Na ta način se človek smatra kot komplementarno bitje, ki je istočasno sestavljeno iz fizične in nadčutne oblike telesa.

Navedena sedem stopenjska zgradba tako predstavlja:

1. Fizično eterični nivo, ki ga predstavlja rdeča barva
2. Astralni, ki ga predstavlja oranžna barva
3. Nižji mentalni, ki ga predstavlja rumena barva
4. Višji mentalni, ki ga predstavlja zelena barva
5. Spiritualno kavzalni, ki ga predstavlja modra barva
6. Intuitivni, ki ga predstavlja indigo barva
7. Božanski plan, ki ga predstavlja vijolična ali zlata barva

V alternativni medicini se ti nivoji imenujejo energijski centri ali čakre.

Če ti centri ne delujejo usklajeno, nimajo svoje vibracije in barve in tako nastopi bolezen, oziroma slabo delovanje in počutje tako na fizični ravni, kot na duševni, mentalni, psihični ravni.

V našem življenju je izbor barv mnogo več kot samo izbira našega okusa.

Po drugi strani pa imamo v našem kozmičnem univerzumu devet vitalnih energij – barv in vsi sistemi energijskega delovanja so zasnovani na devet kratnem energijskem nivoju svojega obstoja.

Kromoterapevska matrica je zasnovana na podlagi arhetipskega izvora črk in številk imena, priimka in datuma rojstva osebe.

Vsaka črka, število in barva vsebuje svojo energijsko frekvenco, ki se v osnovi pokrivajo. Na ta način dobimo natančen presek energetske matrice človekovega stanja, bolezni, njihov vzrok in način zdravljenja.

Pripravila T.C.